Home

Met geschriften onder het motto ‘Verdieping en Aansporing’ beogen we de kennis en het inzicht in Gods Woord te verdiepen en aan te sporen tot een godvruchtig leven in de praktijk. Op deze website vindt u informatie over uitgegeven boeken, brochures en nieuw te verwachten publicaties. Tevens kunt u ze op deze website bestellen.

Er zijn op dit momenteel acht geschriften beschikbaar:

‘In het huis Mijns Vaders’ Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen. 
‘Facetten van het werk van de heilige Geest’
In balans met het Woord van God.
‘Pure toewijding aan Jezus Christus’ in het dagelijks leven.
‘Wie zijn dat die twee aan twee uitgaan?’ Een boekje open over de gemeenschap van werkers en vrienden.
‘De Schrift recht snijden’ over de ultra-bedelingenleer.
‘Hoe kijken wij naar het Joodse volk’? in het perspectief van een natuurlijke of geestelijke Israëlvisie.
‘Met de doop in de knoop?’ Bijbels licht over een “blinde vlek”.
‘Zicht op het Koninkrijk der hemelen’
Het toepassen van kennis over de geestelijke wereld.

U kunt tevens een keur van artikelen aantreffen, die deels praktisch en levensgericht,
deels meer inzichtgevend van aard zijn.
Daarnaast zijn mp3-toespraken te beluisteren of te downloaden.

In alle bescheidenheid willen we graag een steentje bijdragen voor het Koninkrijk van God in de opbouw van ons persoonlijke geloofsleven en de groei van de gemeente naar geestelijke volwassenheid. We hopen dat deze website in een groeiende behoefte zal voorzien!

Gods zegen toegewenst!

Jildert de Boer