Currently browsing

Artikelen

Boek: ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?!

Neemt u mee naar de wonderlijke wereld van de apostolischen. De schijnwerpers worden gericht op een nog niet eerder uitvoerig beschreven onbekende geloofsgemeenschap. Het betreft het Katholiek Apostolische Werk (KAW) dat circa 1935 in Groenekan bij Utrecht als zelfstandig ‘nieuw Werk’ is ontstaan. Qua gedachtegoed sluit dit Werk nauw aan …

Boek: In het huis Mijns Vaders

Boek info ‘IN HET HUIS MIJNS VADERS’ een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen Er is een poging gedaan bij de beschrijvingen en waarnemingen verschillende aspecten van elkegeloofsgemeenschap aan de orde te stellen, zoals: De geschiedenis (de historische wortels) De grondlegger en de leiders De leer (welke opvattingen heeft men) Het …

VALSE EN WARE VRIJHEID

VALSE EN WARE VRIJHEID Het gezonde midden Wanneer wij spreken over wetticisme, dan denken wij aan menselijke geboden die hun grondslag niet …

Omgaan met seculier gezag

OMGAAN MET SECULIER GEZAG 1 Petrus 2:13-25 Het is opvallend hoe vaak Petrus het heeft over een goede levenswandel die versierd is …

Goddelijke genezing en bevrijding deel 2

GODDELIJKE GENEZING EN BEVRIJDING deel 2 Met de hulpmiddelen oliezalving en handoplegging Blijvende actualiteit De geruchtmakende Osborncampagne in 1958 op het Malieveld …