26 Hints voor het Christelijke gezin

Het leven in een gezin is niet in regels te vatten! Leven is altijd dynamisch en nooit statisch! Elk kind is verschillend en mannen en vrouwen, die de ouders vormen, zijn er in grote verscheidenheid. Daarom is het opstellen van een lijstje met richtlijnen niet het volkomene, al kunnen we zeker met bepaalde handvaten ons voordeel doen. Ergens las ik: “Regels zonder relatie leiden tot rebellie” en in die uitspraak zit veel waarheid. Vanuit een relatie met je kinderen kunnen regels en richtlijnen hun nuttige functie hebben. Mits we ze als ouders met de nodige wijsheid en souplesse weten toe te passen. Regelmatig zijn we in de praktische situaties met jongere en oudere kinderen om raad verlegen, maar gelukkig niet radeloos, want onze Heer en zijn goede engelen zijn er ook nog! Vanuit de geestelijke wereld zijn er vele “stoorzenders” die de gezinsstructuur in de war willen schoppen en we mogen leren onze geestelijke antenne uit te zetten, om een verkeerde frequentie op te merken, waardoor we de onruststokende machten der duisternis kunnen onderkennen, om ze te bestrijden. Het Koninkrijk van God bestaat immers uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest (Rom.14:17).

Wanneer ik onderstaand een aantal hints geef, dan worden die -let wel- met onze
huiselijke- en gezinssituatie in het achterhoofd aangereikt. Wij hebben een groot gezin met
kinderen in alle leeftijdscategorieën. Al hebben we dan enige ervaring, we zijn zeker geen
specialisten op dit gebied en leren nog dagelijks bij en komen ook onszelf met onze ‘blinde
vlekken’ nog regelmatig tegen en moeten steeds weer voor elk kind opnieuw wijsheid bij
God opdoen. Het gebed van Jakobus 1:5,6 om wijsheid bidden we regelmatig en we zijn
ook door diverse moeilijkheden heengegaan, al zijn we dankbaar hoe onze kinderen zich
over het algemeen ontwikkelen.
Het is absoluut niet mijn bedoeling dat de hierna volgende lijst wordt gekopieerd en aan
een heel gezin met kinderen onder de ogen wordt geduwd. Zo werkt het niet! Misschien
zijn er wel punten in, die als enkelvoudig punt in sommige gezinnen besproken kunnen
worden en waar mogelijk op een later tijdstip nog eens een ander punt onder de aandacht
gebracht kan worden. In de opsomming zit overigens geen uitgesproken volgorde.
Als er praktische en geestelijke hulp voor het dagelijks leven in het gezin in zit, hebben
deze 26 hints hun doel bereikt. Aan u de schone taak het een en ander te filteren en (uit) te
sorteren voor uw eigen gezinssituatie! Inhoudelijk is niet alles concreet ingevuld, dus
er blijft volop gelegenheid er met uw kinderen over te “stoeien” (letterlijk en figuurlijk
gesproken heel goed op z’n tijd!). Veel zegen ermee in de soms weerbarstige praktijk van
alledag! In elk geval mogen we samen met de Heer in onze gezinnen verder komen!

1. We dienen God en zijn Koninkrijk in de eerste plaats. Het gezin, de gemeente en evangelisatie
+ zending zijn erg belangrijk voor ons.

2. Bidden, bijbel lezen en over God en het leven met Hem zingen is voor ons net zo ‘natuurlijk’
als ademhalen, eten en drinken. ‘Geestelijk’ zijn we afhankelijk van Gods genade, zegen en
kracht.

3. We spreken niet negatief of kritisch over anderen in ons huis, maar we leren voor anderen te
pleiten en dingen ook vanuit de invalshoek van anderen te bekijken.

4. We hebben hoogachting voor mensen die helemaal met God leven en waarderen hun taak in
het koninkrijk van God.

5. We minachten zondaren niet, maar hebben hen lief zoals God hen liefheeft en zijn bewogen
over hen, omdat we weten waaruit God ons heeft verlost.

6. We gaan respectvol met elkaar en anderen om en we zoeken het delen met en het
bemoedigen van elkaar.

7. We zijn erop uit vrede te bewaren en vrede te stichten (“stoorzenders” uit!).

8. We houden rekening met elkaars gevoelens in onze uitingen.

9. De houding van brutaliteit, verzet en pesterij weren we uit ons gezin; de gezindheid van
gezeggelijkheid, vriendelijkheid en gehoorzaamheid laten we graag toe.

10.We letten op een normaal en positief taalgebruik, dat plezierig is voor ieder van ons.

11.Als we gebruik maken van media, doen we dat in overleg, verantwoord en selectief zonder
elkaar te hinderen. We waken voor allerlei ‘pulp’vanuit de wereld.

12.We werken met elkaar aan een goede onderlinge relatie en (h)echte communicatie van hart
tot hart.

13.We leren in gastvrijheid open te staan en om te zien naar anderen buiten het gezin, bijv. door
regelmatig mensen uit te nodigen.

14.Wanneer we iets van elkaar willen gebruiken of lenen, vragen we dat eerst en geven het ook
weer terug.

15.Rommel die we maken, ruimen we zelf op en laten dit niet liggen voor de ander.

16.Huishoudelijke taken doen we allemaal zonder tegenspreken of mopperen, omdat we erop uit
willen zijn te helpen en te dienen.

17.We houden van humor en flexibiliteit en we genieten van gezelligheid en warmte, maar we
beseffen ook dat er discipline nodig is en dat huisregels erbij horen.

18.Onrust, schreeuwen, rebellie, weerspannigheid en geweld horen er thuis niet bij.

19.Wel bevorderen we orde, respect, aandacht, begrip en een luisterend oor voor de
ander, wat heilzaam voor ieder werkt.

20.In ons huis is er letterlijk en figuurlijk gesproken ‘speelruimte’, maar geen plaats voor zonde.

21.Met ons geld gaan we bewust met beleid om, maar we schromen niet om vrijgevig te zijn
voor goede doelen.

22.We kleden ons fatsoenlijk zonder aanstoot te geven.

23.Op seksueel gebied willen we ons rein bewaren.

24.We willen eerlijk leven voor God en voor elkaar.

25.Chagrijnigheid en bezorgdheid mag en zal de sfeer in huis niet bederven of neerdrukken,
maar vrolijkheid en vertrouwen verandert ons leefklimaat.

26.We leren onze wil te buigen en snel te zijn in het toegeven van onze fouten naar elkaar en
zullen minder prettige dingen tussen elkaar zo spoedig mogelijk oplossen of terecht brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *