CGN of Noorse Broeders: pluspunten

Een kleine impressie (1)
uit het boek ‘In het huis Mijns Vaders…’     door Jildert de Boer

Positieve aspecten

Ontegenzeggelijk valt er veel goeds te zeggen over deze heiligingsbeweging van Noorse afkomst. De positieve lessen die van hen te leren zijn, heb ik in andere, eerdere ontboezemingen nooit onder stoelen of banken gestoken.

De geschiedenis vanaf ongeveer 1900, de leiders zoals Johan O. Smith, tandarts Aksel Smith, Elias Aslaksen, Sigurd Bratlie, Aksel J. Smith en Kåre J. Smith, de leer en het leven van deze beweging bieden vele interessante en boeiende leermomenten, waar elke christen zijn of haar voordeel mee zou kunnen doen, zeker omdat de verkondiging erg levensgericht is.

Dat is ook van toepassing op de wijze van samenkomen, waarbij “ieder iets heeft” (1 Kor. 14:26). “Twee of drie profeten voeren het woord en de overigen moeten het beoordelen” (1 Kor. 14:29).

In de meeste kerken en geloofsgemeenschappen is het vaak te veel een ‘one man show’ (dominee of prediker centraal) en in pinkster- en evangelische kringen wordt soms bijna 90% inbreng gegeven door een ‘tandem’: zangleiding en spreker. De vrijheid van de Geest kan daarmee worden ingeperkt voor de levende leden van het lichaam van Christus.

Deze gemeenschap doet een appèl aan christenen om te jagen naar heiligmaking (Heb. 12:14). Centraal in de verkondiging staat het met Christus gekruisigde leven (Gal. 2:20; Gal. 5:24; Rom. 6:6). Het accent in de boodschap ligt sterk op de strijd tegen de zonde in het vlees (Heb. 12:4). De nadruk valt op het volgen van Jezus als Voorloper. Een centrale tekst is: “God heeft door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees” (Rom. 8:3b) en in verband daarmee dat ook wij de weg door het vlees kunnen gaan (Heb. 10:19-20), om in Jezus’ voetstappen te treden (1 Pet. 2:21-22). Er wordt veel gesproken over het innerlijke leven.

Er zijn levendige, christelijke samenkomsten met inbreng van velen (1 Kor. 14:26; Ef. 4:16 en 1 Pet. 4:10-11) die op hulp in het praktische, dagelijkse leven zijn gericht. In elke samenkomst komen velen aan bod, waarbij er gehoord kan worden wat er in de harten leeft aan strijd en overwinning. Daarbij zijn er veel jonge mensen aanwezig, die gegrepen zijn van een leven met God en het strijden tegen de zonde.

Er wordt bijzonder veel energie gestoken in het werk voor de kinderen en de jeugd, zowel wat geestelijke opbouw betreft, als ook het ondernemen van veel natuurlijke en sportieve activiteiten, die jonge mensen betrokken maken. Dit geeft een fijne sfeer en kan een goed klimaat van samenbinding scheppen, waarbij de jeugd ook geïnteresseerd raakt in de dingen van het Koninkrijk van God, om die eerst te gaan zoeken (Mat. 6:33). Op zaterdagavonden zijn er voor een brede leeftijdscategorie van 13-35 jaar jeugdsamenkomsten, waarin velen een bijdrage leveren.

In het rijk geïllustreerde blad Oase (onder redactie van David Nooitgedacht en Jan Hein Staal) krijgt men een beeld van de activiteiten en de energieke inzet in deze heiligingsbeweging. Voor muziek en zang heeft men het project Songmission en YEP staat voor het Youth Exchange Program: jonge mensen werken een jaar als vrijwilliger in gemeenteactiviteiten en gemeenteprojecten. Per jaar wordt door ongeveer 250 jongeren uit ongeveer 30 landen hieraan deelgenomen. Dit alles stimuleert de gemeenschapszin.

Verspreiding en gemeentevorming

De beweging, die in Noorwegen ontstond, is verspreid over alle werelddelen en in ruim 60 landen werkzaam in ongeveer 170 gemeenten. De lectuur van de broederschap is momenteel in 28 talen verkrijgbaar. Wereldwijd is de betrokkenheid van naar schatting 40.000 mensen aannemelijk. Hoofdcentrum is het ‘Brunstad Conference Center’ in Noorwegen.

Ruim 2000 personen rekenen zich tot de Christelijke Gemeente Nederland (dat is de opgave die men zelf geeft. Mijn schatting gaat meer richting de 2500 mensen).

Er is sprake van een hechte, intensieve gemeenschapsvorming. In ons land hebben ze hun conferentiecentrum op het Pagedal in Stadskanaal, dat tevens gebruikt kan worden als algemeen vakantieverblijf en verhuurd wordt voor conferenties van anderen (www.pagedal.nl). Niet dat men achter die conferenties van anderen staat of een bepaalde verwantschap proeft, maar vanuit een louter zakelijk begrip dat de exploitatie van het grote terrein financieel gunstig maakt. Tot 2004 was het conferentieoord ‘De Kroeze Danne’ in Ambt-Delden (Ov.) de centrale ontmoetingsplaats, die echter te weinig uitbreidingsmogelijkheden bood. Dit is overigens nog steeds een christelijk conferentiecentrum.

Er zijn elf gemeenten in Nederland, die doorgaans een regionale functie hebben in Stadskanaal (Gr.), Jelsum (Fr.), De Wijk (Dr.), Almelo (Ov.), Usselo (Ov.), Terwolde, Nagele (Fl.), De Schermer (N-H), Schalkwijk (Z-H), Rotterdam (Z-H) en Nieuwdorp (Zeeland: gecombineerde samenkomsten van de vroegere gemeenten Middelburg en Brakel in België).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *