DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST

DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST

Op zoek naar bijbelse mondigheid

In de samenkomsten

Altijd bestaat het gevaar dat het volle evangelie of beter gezegd het volledige evangelie of anders genoemd christengemeente tot ‘verkerking’ komt. Ik hoor in steeds meer kringen zeggen: “wij gaan naar de kerk.” Maar de gemeente, Gods huis, dat zijn wij. Laten we een levendige samenkomst blijven, een gemeente die altijd in beweging is en geestelijk in ontwikkeling dwars door de goede strijd van het geloof heen. Niet een systeem waarbij er slechts eentje spreekt en het kerkvolk luistert. Je weet toch dat de term ‘dominee’ betekent dat er eentje gaat domineren.
In de gemeente van de levende God zijn er gelukkig altijd meerdere vaders of volwassenen in Christus. De gaven en talenten van de gemeenteleden mogen niet beknot worden of ondergesneeuwd raken. Hoe triest is dat er eeuwenlang in de kerkgeschiedenis sprake is geweest van geestelijken tegenover leken. Er was sprake van een pausdomgemeente waarbij de gewone gemeenteleden door het kerklatijn van de priesterklasse uitgeschakeld werd. Een typische, maar duidelijke truc van de boze. De gewone mensen, de zogenaamde leken konden niet volgen wat er gezegd werd. Het was voor hen onverstaanbaar. Net zoals bij ons een tong in de samenkomst onverstaanbaar blijft als niemand die tong uitlegt of vertolkt.

Later rond 1830 ontstond er de zogenaamde Broederbeweging oftewel de Vergadering van Gelovigen. Daar mochten de broeders – meerdere broeders – spreken in de diensten en was er geen alleen voorgaande dominee meer. Maar het lukte satan om 50% van de gemeente te elimineren, omdat de vrouwen daar absoluut moesten zwijgen in de gemeente.

Anderzijds moeten we van de weeromstuit ook geen ‘platte pannenkoek-gemeentemodel’ willen zijn, waar iedereen gelijk geschakeld wordt en heel democratisch zijn zegje mag doen en er geen goede van God gegeven meervoudige leiding is die aangesteld zijn als oudsten. We zijn wel allemaal gelijkwaardig, maar niet gelijk, omdat we niet dezelfde taak of bediening hebben. Het is belangrijk de geestelijke leiding die als het goed is bestaat uit geestelijke vaders te erkennen en hun gezag te respecteren.

Met de gemeente naar een meer volwassen stadium

Het is van groot belang geloof te hebben dat de gemeente uit de ‘bewaarschoolsfeer’ (dat is de vroegere naam voor de kleuterschool, tegenwoordig het begin van de basisschool) komt en aan de (te) kleine maat ‘kinderschoenen’ ontgroeien kan, zodat de leden zich ontwikkelen kunnen.
Veel gemeenten blijven ook in de structuur van de ‘kinderjas’ steken, maar we mogen elkaar stimuleren tot bijbelse mondigheid. Lieve broer en zus: koop een grotere maat. Koester geen gedachten hoger dan die je voegen, dan wat jou past binnen jouw roeping, in de gemeente (Rom. 12:3), maar koester ook geen lagere, menselijke gedachten over jezelf, maar neem de gedachten van God over die je waarde geven wat je eigen leven betreft en voor je inzet in de gemeente. God wil Zijn veelkleurige wijsheid door middel van de gemeente openbaren aan de overheden en machten in de hemelse gewesten (Ef. 3:10).
Word een medewerker in het Koninkrijk van God. God roept ons op: ga nu eens recht op je voeten staan en vorm een groot, machtig leger tegen de vijand, tegen Belial (2 Kor. 6:15) die hoont en kleineert en ons als “nietswaardigen” beschouwt. Ook als hij bralt: “Sion, die gemeente, wat stelt dat nu voor? Dat betekent niets!” De boze is bezig met zijn grootvorsten de mensen in gemeenten onmondig en ondermaats te houden, zodat ze vooral niet zien dat de Vader hen in Christus ALLES IN HANDEN gegeven heeft (Joh. 13:3; Kol. 2:10). Dat is dat we onze hoge status en positie in Christus in de hemelse gewesten zien en daar strijden tegen de machten der duisternis en van daaruit op aarde gaan leven en dienen! Ga jij de weg door de hemelse gewesten heen? Dat betekent dat je al strijdend in het voortgaan alle machten van je afschudt om de Heer te volgen naar het heerlijke doel. Dat is de geestelijke volwassenheid of gelijkvormigheid aan Christus (Rom. 8:29). Amen!

Jildert de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *