Facetten van het werk van de heilige Geest achterflaptekst

Was het onderwerp de ‘heilige Geest’ voorheen vaak een onbegrepen en weinig belicht onderwerp, tegenwoordig kunnen we naast de Bijbel vele boeken raadplegen die de aandacht vestigen op het werk van de Geest. Dit aspect van de Bijbelse boodschap heeft opnieuw accent gekregen via het Apostolisch Werk en vooral door middel van de Pinksterbeweging en de Charismatische beweging. Niet alleen daar, maar ook in de ruimere kring van (evangelische) gemeenten en (reformatorische) kerken is er nagedacht over het werk van de Geest en heeft men er ook praktisch gezien ervaring mee gekregen. Er zijn veel bijeenkomsten en conferenties waar regelmatig aandacht gevraagd wordt voor het thema. Dit betekent jammer genoeg niet dat het zicht op de ‘Facetten van het werk van de heilige Geest’ daarmee altijd helderder worden. Er is veel verwarring, vooral op het ultra-charismatische erf. Daarbij is onderscheiding van geesten nodig! Maar ook is er veel onwetendheid bij hen, die een aantal geestelijke gaven van God geparkeerd hebben in een andere bedeling of tijdsperiode. Hierdoor wordt aan het actuele werken van de heilige Geest tekort gedaan. In dit boek willen we balans aanbrengen tussen Woord en Geest en benadrukken dat de Geest van Christus Christus Zelf verheerlijkt. Er wordt gekozen voor evenwicht tussen de vrucht en de gaven van de Geest, waarbij het spreken in tongen en genezing plus bevrijding wat ruimer belicht zijn, gezien de vele misverstanden waar deze mee zijn omgeven. Naast het vooral stimuleren tot een goed Bijbels begrip en een praktische beléving van het werken van Gods Geest, schroomt de schrijver niet te waarschuwen voor excessen in valse profetie en uitwassen bij onbijbelse manifestaties die door sommigen aan de Geest van God worden toegeschreven. De auteur doet steeds een beroep op het als een levend organisme functioneren van de gemeente en het persoonlijke dagelijkse leven van haar leden met betrekking tot de praktische werkingen van Gods Geest!

Jildert de Boer (1954) is getrouwd, vader van acht kinderen, van wie er inmiddels vijf getrouwd zijn, en opa van een stel kleinkinderen. In het dagelijkse leven is hij werkzaam op een school voor zeer moeilijk lerenden te Harderwijk. Hij schrijft regelmatig geloofsopbouwende artikelen en geschriften, verricht spreekbeurten en is praktisch betrokken als medeoudste in een evangelische gemeente.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *