Visie op gerechtigheid en geld en de volmaakte wet der vrijheid

UIT ARTIKELEN VAN ELIAS ASLAKSEN DEEL 1
(fragmenten van de pagina’s 240-247)

1927.6

“En omdat de ongerechtigheid toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen”
(Matt. 24:12)

Blz. 243:

De tweede ongerechtigheid betreft geld – schandelijke winzucht 2 Kor. 2:17, Fil. 2:20-21 en

3:18-19, 1 Tim. 6:3,11.

Hoe staat het met de tevredenheid? Hoe is het met de leiders? Leven ze wel sober? Als een waardig voorbeeld ter navolging? Ze leven toch niet in overdaad net als andere mensen? Ze zullen de gaven der armen toch niet inzamelen om zichzelf te verrijken en er goed van te leven! Ze leven toch wel eenvoudig en sober, evenals hun Meester en de eerste christenen?

Blz. 243/244:

De ongerechtigheid gaat nu spoedig alle grenzen te buiten. Er wordt verteld dat men begonnen is met een afschuwelijk systeem van afperserij: Elk lid van de gemeente moet zijn bijdragen geven in een envelop met zijn naam erop. Dus precies het tegendeel van de edele leer van Jezus Christus: de ene hand mag niet weten wat de andere doet. Dit systeem is je reinste goddeloosheid.

Ten tweede komt er onvermijdelijk een vorm van afperserij, doordat de mensen zich gedwongen zullen voelen verder te gaan dan anders; zij zullen meer geven, meer dan ze volgens de wet der vrijheid zouden doen.

Ten derde zal het meewerken aan het vleien der rijken en het minachten, onder druk zetten en vertrappen van arme godvruchtige mensen die weinig of niets te geven hebben, terwijl het arme maar niet erg godvruchtige mensen zal verzoeken en verleiden om “voor het koninkrijk van God” iets te geven wat volgens de simpelste rechtvaardigheid anders. besteed had moeten worden.

Blz. 246:

Wat is dan gerechtigheid ?

Stop met al die soesa om geld voor “het koninkrijk van God!” God is niet arm of behoeftig. Hij weet zelf zijn zaken wel behoorlijk te regelen, hoogmoedig mens met uw ijdele goede bedoelingen!

Kap met inzamelingen, tienden, envelopsystemen en dergelijke.

Laat God in de harten werken zodat men geeft volgens de volmaakte wet der vrijheid,

met blijdschap en vreugde en uit eigen beweging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *