Currently browsing author

Jildert de Boer

De vroege en de late regen

DE VROEGE EN DE LATE REGEN Over de gemeente en in ons persoonlijke leven “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt …

DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST

DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST Op zoek naar bijbelse mondigheid In de samenkomsten Altijd bestaat het gevaar dat het volle evangelie …

Jagen naar de volmaaktheid

JAGEN NAAR DE VOLMAAKTHEID Een klein beginsel? De gedachte hierachter is: we zijn en blijven mens en altijd een zondaar, dus onvolmaakt. …

Ernst maken met zulk een heil!

ERNST MAKEN MET ZULK EEN HEIL! Godsvrucht of vreze des Heren Hebr. 2:1-3; Hebr. 4:11; Hebr. 11:6; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. …