Currently browsing author

Jildert de Boer

Lied 488 uit Opwekking getoetst

Behalve dat er gezongen wordt uit bundels als “Breekt uit in gejuich” en “Kapelklanken”, die met een bepaalde gedegenheid ontstaan zijn vanuit …

Kenmerken van sektarisch denken

Wat onder een sekte wordt verstaan Regelmatig kom je groepen en bewegingen tegen -binnen het brede gebied van wat christendom heet- die …

Aardse of hemelse sabbat?

Inleiding In onze tijd zien wij een sterke ‘verjoodsing’ van het evangelie om ons heen. Veelvuldig klinkt de roep dat wij moeten …