Currently browsing author

Jildert de Boer, Page 3

Wat is de Algemene Kerk?

WAT IS DE ALGEMENE KERK? Over het Katholiek Apostolische Werk Een beknopte opheldering van een verborgen geloofsgemeenschap Deze brochure doet het geheim …

De waarde van echte ernst

DE WAARDE VAN ECHTE ERNST Godsvrucht of vreze des Heren Wat is ‘ernst’ volgens Gods Woord? Het is niet met een somber …

Website update

Er zijn ruim 40 artikelen en 30 mp3’s toegevoegd in de afgelopen maand. Andere rubrieken zijn bijgewerkt, zoals persoonlijk, spreekbeurten en links.

Het werk van de Heer

HET WERK VAN DE HEER “Weest standvastig, onwankelbaar, TE ALLEN TIJDE OVERVLOEDIG in het werk des Heren…” (1 Korintiërs 15:58) Sabbatsjaar In …