Home

Met geschriften onder het motto ‘Verdieping en Aansporing’ beogen we de kennis en het inzicht in Gods Woord te verdiepen en aan te sporen tot een godvruchtig leven in de praktijk. Op deze website vind je informatie over uitgegeven boeken, brochures en nieuw te verwachten publicaties. Tevens kun je ze op deze website bestellen.
Er worden geen portokosten meer berekend en de twee grote boeken over sektarische bewegingen zijn opnieuw in prijs verlaagd. In het huis Mijns Vaders…’ is uitsluitend nog via Verdieping en Aansporing verkrijgbaar. Het boek ‘Zijt gij niet apostelen?!’ is UITVERKOCHT en zal in zijn geheel op de site geplaatst worden.
Er zijn op dit momenteel acht boeken en boekjes beschikbaar:

 • ‘Zijt gij niet apostelen?!’ Geschiedenis, leer en praktijk van het Katholiek Apostolische Werk of de Algemene Kerk. UITVERKOCHT!  452 pag.
 • ‘Wat is de Algemene Kerk?’ Over het Katholiek Apostolische Werk, digitale brochure op deze site.
  Samenvatting van en aanvulling op het boek:
  http://verdiepingenaansporing.nl/boeken/wat-is-de-algemene-kerk
 • ‘In het huis Mijns Vaders’ Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen (Noorse Broeders of CGN, Gemeente des Heeren, Spade Regen Gemeente, Branham-boodschapsbeweging, Twee aan twee-gemeenschap) NU SLECHTS 17,50 Euro, 548 pag.
 • ‘Facetten van het werk van de heilige Geest’ In balans met het Woord van God. 16,00 Euro, 253 pag.
 • ‘Pure toewijding aan Jezus Christus’ in het dagelijks leven.  NU 10,00 Euro, 137 pag.
 • ‘De Schrift recht snijden’ over de ultra-bedelingenleer. 10,95 Euro, 126 pag.
 • ‘Hoe kijken wij naar het Joodse volk’? in het perspectief van een natuurlijke of geestelijke Israëlvisie. 2,70 Euro, 51 pag.
 • ‘Met de doop in de knoop?’ Bijbels licht over een “blinde vlek”. 10,20 Euro, 124 pag.
 • ‘Zicht op het Koninkrijk der hemelen’ Het toepassen van kennis over de geestelijke wereld. 8,60 Euro, 124 pag.

Je kunt tevens een keur van artikelen en toespraken aantreffen, die deels praktisch, levensgericht en geloofsopbouwend en deels meer inzichtgevend van aard zijn.

Regelmatig worden er nieuwe artikelen en nieuwe uitgesproken toespraken geplaatst.

*EEN NIEUW DIGITAAL VOLLE EVANGELIE-MAGAZINE: HOGER-OP

Op 09-12-2021 is als nieuw initiatief de website https://www.hoger-op.nl online geplaatst, waarop het nieuwe, digitale volle evangelieblad ‘Hoger-op’ (onder redactie van ondergetekende) als pdf wordt geplaatst. Het is de bedoeling zes nummers per jaar uit te geven met een omvang van 24 pagina’s. Het is het waard om een kijkje daarop te nemen. Als je het digitale magazine GRATIS wilt ontvangen, dan is het doorgeven van je e-mailadres aan redactie@hoger-op.nl voldoende.
Hierbij de links naar de verschenen nummers:

Hierbij twee links naar geloofsverdedigende (apologetische) artikelen bij Stichting Promise over ‘Geloven in de maagdelijke geboorte’ (april 2022).
https://www.stichtingpromise.com/nieuwste-artikelen/geloven-in-de-maagdelijke-geboorte-deel-1
https://www.stichtingpromise.com/nieuwste-artikelen/geloven-in-de-maagdelijke-geboorte-deel-2

We willen graag een steentje bijdragen voor het Koninkrijk van God in de opbouw van ons persoonlijke geloofsleven en de groei van de gemeente naar geestelijke volwassenheid.

We hopen dat deze website ‘Verdieping en Aansporing’ en de ‘Hoger-op’ -website in een groeiende behoefte zullen voorzien!

Gods zegen toegewenst bij het lezen en/of luisteren!

Jildert de Boer