LEIDING IN DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Vanuit dienstbaarheid of vanuit controle Inleiding In de loop der jaren heb ik veel kunnen waarnemen op het christelijk erf. Vanuit eigen betrokkenheid in de leiding van twee verschillende gemeenten en als gemeentelid in twee afzonderlijke, andere gemeenten heb ik voldoende ervaring kunnen opbouwen in beide rollen van functioneren in …

ZIJN ER TWEE VOLKEN VAN GOD?

Moeten we een scheiding aanbrengen tussen Israël en de Gemeente? Waarover de oudtestamentische profeten profeteerden In 1 Petrus 1 wordt zonneklaar, waar de profeten van het oude verbond op doelden: “Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen  is, gezocht en gespeurd. Zij …