MP3 Toespraken

Op deze pagina kunt u toespraken terug luisteren. Het kan even duren voor de toespraak begint. • 2023-01-29| Zegen en strijd by Jildert de Boer
 • 2022-10-30 | De geest van Edom is anti-broederschap by Jildert de Boer
 • 2022-08-14 | Kenmerken van dode werken by Jildert de Boer
 • 2022-07-31 | Zijn onze werken dood of levend by Jildert de Boer
 • 2022-07-10 | De plaats van goede werken by Jildert de Boer
 • 2022-06-05 | Pinksteren in je hart en je leven by Jildert de Boer
 • 2022-05-22 | Ga je de eerste en de tweede mijl? by Jildert de Boer
 • 2022-05-08| Wees een discipel van Jezus met je hele hart by Jildert de Boer
 • 2022-05-01 | De tweede mijl gaan by Jildert de Boer
 • 2022-03-20 | Een vurig verlangen – verder komen met de Heer by Jildert de Boer
 • 2022-02-20 | Een zuivere kijk op God ontwikkelen by Jildert de Boer
 • 2022-01-23 | Balans tussen zegen en strijd by JIldert de Boer
 • 2022-01-02| Hoe angst en vrees te overwinnen by Jildert de Boer
 • 2021-12-05 Leren leven op het niveau van de Bergrede by Jildert de Boer
 • 2021-10-31| Nederigheid by Jildert de Boer
 • 2021-06-20| Een stralend licht voor de volken worden by Jildert de Boer
 • 2021-05-16 | Jezus komt, maak je gereed by Jildert de Boer
 • 2021-04-18 | Zijn wij vleselijke of geestelijke mensen by Jildert de Boer
 • 2021-02-28 | Werkingen van demonen 2 by Jildert de Boer
 • 2020-12-13 | Werkingen van demonen deel 1 by Jildert de Boer
 • 2020-10-11| De drie grote levensvragen by Jildert de Boer
 • 2020-09-13| Toegerekende rechtvaardigheid en persoonlijke rechtvaardigheid by Jildert de Boer
 • 2020-02-02 | Jezus Christus is Gods Zoon en Mensenzoon deel 2 by Jildert de Boer
 • 2019-12-29 | Is er uitverkiezing? Zo ja, hoe dan? by Jildert de Boer
 • 2019-10-27 | Geestelijke kinderen, jongelingen en ouderen by Jildert de Boer
 • 2019-10-06 | 10 sleutels om met elkaar om te gaan by Jildert de Boer
 • 2019-09-29 | De gezonde leer – 5 leringen getoetst by Jildert de Boer
 • 2019-09-08 | Het volle evangelie-vernieuwing van denken deel 2 -de toets bij nog eens 5 leringen by Jildert de Boer
 • 2019-08-25 | Op weg naar vaderschap by Jildert de Boer
 • 2019-08-18 | Relatievorming in bijbels licht by Jildert de Boer
 • 2019-06-30 | Jezus Christus: Gods Zoon en Mensenzoon deel 1 by Jildert de Boer
 • 2019-05-19 | Omgaan met seculier gezag by Jildert de Boer
 • 2019-03-24 | Tien gouden regels om met elkaar om te gaan by Jildert de Boer
 • 2019-02-24 | Hoop op de erfenis 1 Petrus 1 vers 1-5 by Jildert de Boer
 • 2019-02-03 | Ernst maken met zulk een heil by Jildert de Boer
 • 2019-01-20 | Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen by Jildert de Boer
 • 2018-12-30 | De hemelse gewesten dichterbij by Jildert de Boer
 • 2018-12-09 | Gods huis zijn wij, van hoeksteen tot sluitsteen by Jildert de Boer
 • 2018-11-25 | Jezus doopt in heilige Geest by Jildert de Boer
 • 2018-10-14 | Acht sleutels voor het omgaan met elkaar by Jildert de Boer
 • 2018-09-23 | De gemeente: 7 sleutels voor onderlinge omgang by Jildert de Boer
 • 2018-09-09 | Balans tussen vrucht en gaven van de Geest by Jildert de Boer
 • 2018-08-12 | Het volle evangelie – vernieuwing van denken deel 1 – de toets bij 12 leringen by Jildert de Boer
 • 2018-07-22 | Het geestelijk herstel belicht uit de scheppingsdagen by Jildert de Boer
 • 2018-07-01 | Het vrederijk dichterbij (lange versie) by Jildert de Boer
 • 2018-04-29 | Besef dat je een erfgenaam van God bent by Jildert de Boer
 • 2018-03-11 | Houden wij rekening met de draagkracht van de ander? by Jildert de Boer
 • 2018-01-28 | De draagkracht van de ander by Jildert de Boer
 • 2018-01-07 | De heiligen komen tot dienstbetoon by Jildert de Boer
 • 2017-12-10 | Geen angst voor de dood by Jildert de Boer
 • 2017-11-12 | Genade om niet – Loon naar werken by Jildert de Boer
 • 2017-11-05 | Vier pijlers voor gemeentebouw Hand. 2:42 by Jildert de Boer
 • 2017-10-30 | Het duizendjarige rijk by Jildert de Boer
 • 2017-10-15 | De briefkaart aan Filemon by Jildert de Boer
 • 2017-09-10 | Lessen uit Filemon by Jildert de Boer
 • 2017-08-20 | Oordelen, beoordelen, veroordelen (lange versie) by Jildert de Boer
 • 2017-07-30 | Oordelen, beoordelen, veroordelen by Jildert de Boer
 • 2017-07-16 | De gemeente zal door de grote verdrukking gaan by Jildert de Boer
 • 2017-06-25 | Wordt de gemeente voor de grote verdrukking opgenomen? by Jildert de Boer
 • 2017-05-14 | Het kruis in ons leven by Jildert de Boer
 • 2017-02-12 | Heersen over de macht van drift en de geest van ergernis by Jildert de Boer
 • 2017-01-22 |Heersen over je boosheid by Jildert de Boer
 • 2016-12-11|Op weg naar het vrederijk by Jildert de Boer
 • 2016-11-13 Hoe is onze geestelijke blik gericht? by Jildert de Boer
 • 2016-10-30 | Hoe gaan wij bijbels om met gezag? by Jildert de Boer
 • 2016-08-28 |Overwinnen in verzoekingen by Jildert de Boer
 • 2016-08-21 | De gemeente, het lichaam van Christus by Jildert de Boer
 • 2016-07-24 | Tot Gods doel komen by Jildert de Boer
 • 2016-07-17 | Gods doel missen by Jildert de Boer
 • 2016-06-12 | Staande blijven in verzoekingen by Jildert de Boer
 • 2016-05-29 | Het lichaam van Christus, waar ieder iets heeft by Jildert de Boer
 • 2016-05-22 | Een levende, in vrijheid functionerende gemeente by Jildert de Boer
 • 2016-04-24 | De losprijs by Jildert de Boer
 • 2016-04-03 | Gekocht en betaald by Jildert de Boer
 • 2016-01-03 | Prioriteiten stellen (5x slechts 1 ding) by Jildert de Boer
 • 1998-07-26 | Bitterheid by Jildert de Boer
 • 2015-11-15 | Waarom symbolische handelingen in de gemeente? by Jildert de Boer
 • 2015-09-20 | Symbolen en tekenen in de gemeente by Jildert de Boer
 • 2015-08-30 | Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen by Jildert de Boer
 • 2015-08-09 | Ben jij een geheim agent-discipel? (Nicodemus en Jozef van Arimatea) by Jildert de Boer
 • 2015-07-19 | Over zonde gesproken by Jildert de Boer
 • 2015-07-12 | Loon naar werken by Jildert de Boer
 • 2015-05-31 | Goddelijk leven in jezelf (laten) ontwikkelen (Meer op Jezus gaan lijken) by Jildert de Boer
 • 2015-05-17 | Hemelvaart is troonsbestijging by Jildert de Boer
 • 2015-04-26 | Ik ben met Christus gekruisigd en opgewekt by Jildert de Boer
 • 2015-03-22 | Hemel, dodenrijk, hel en de hoop voor de volken by Jildert de Boer
 • 2015-03-15 | Zicht op de geestelijke werkelijkheid en de hoop voor de volken by Jildert de Boer
 • 2015-03-08 | Evenwichtig leven in het geestelijke en het natuurlijke by Jildert de Boer
 • 2015-03-01 | Balans tussen het hemelse en het aardse by Jildert de Boer
 • 2015-01-18 | Hoe onderscheid je sektarisch denken? by Jildert de Boer
 • 2014-12-28 | Breedte, lengte, hoogte en diepte by Jildert-de-Boer
 • 2014-12-14 | Vier Waarschuwingen uit Mat. 7 by Jildert de Boer
 • 2014-11-02 | Waar en hoe sta jij in Gods plan? by Jildert de Boer
 • 2014-10-26 | De doop in water by Jildert de Boer
 • 2014-08-31 | De geestelijke en de natuurlijke wereld-begrip en balans by Jildert de Boer
 • 2014-08-24 | Deel krijgen aan Gods erfenis by Jildert de Boer
 • 2014-08-03 | Een zuiver Godsbeeld, korte versie by Jildert de Boer
 • 2014-07-20 | Een juist Godsbeeld, lange versie by Jildert de Boer
 • 2014-07-06 | Een gezond mensbeeld by Jildert de Boer
 • 2014-05-10 | Intro en kort getuigenis deel 1 by Jildert de Boer
 • 2014-05-10 | Wat zijn sektekenmerken deel 2 by Jildert de Boer
 • 2014-05-10 | Hoe balans te vinden in Bijbelse prediking deel 3 by Jildert de Boer
 • 2014-02-23 | Het meerdere van het nieuwe verbond by Jildert de Boer
 • 2014-02-02 | Een andere Jezus-een andere geest-een ander evangelie by Jildert de Boer
 • 2013-12-15 | Jezus Christus als eniggeboren en eerstgeboren zoon by Jildert de Boer
 • 2013-12-08 | Van discipelschap naar zoonschap by Jildert de Boer
 • 2013-10-20 | Aanklacht by Jildert de Boer
 • 2013-09-15 | Radicaal de wereld overwinnen (versie Hasselt) by Jildert de Boer
 • 2013-07-21 | Radicaal de wereld overwinnen (versie Harderwijk) by Jildert de Boer
 • 2013-05-12 | Moederschap by Jildert de Boer
 • 2013-04-14 | Aanklacht van satan en aanklacht van mensen by Jildert de Boer
 • 2013-04-07 | Overwinnen over de zonde in je leven by Jildert de Boer
 • 2013-03-17 | Tarwe en onkruid by Jildert de Boer
 • 2013-01-06 | De Heer is mijn schuilplaats Ps. 91 by Jildert de Boer
 • 2012-12-09 | Hoe kijken wij naar het Joodse volk by Jildert de Boer
 • 2012-11-12 | Onze visie op Israel by Jildert de Boer
 • 2012-08-19 | Bouwen aan de gemeente by Jildert de Boer
 • 2012-06-17 | Zeven symbolen van de heilige Geest by Jildert de Boer
 • 2012-03-25 | Het eerste en het tweede lichaam van Christus by Jildert de Boer
 • 2012-03-11 | Afwijzing en verwerping by Jildert de Boer
 • 2012-01-18 | Rust stilte en gebed Ps. 62 by Jildert de Boer
 • 2011-11-20 | Thuis in de hemelse gewesten by Jildert de Boer
 • 2011-08-14 | Achterdocht of transparantie by Jildert de Boer
 • 2011-07-17 | Werken van het vlees en vrucht van de Geest by Jildert de Boer
 • 2011-06-19 | Gods plan in de tabernakel, versie VEG Sion Den Helder by Jildert de Boer
 • 2011-05-29 | Gods plan in de tabernakel, versie EG H’wijk by Jildert de Boer
 • 2011-03-06 | Levensverandering by Jildert de Boer
 • 2011-02-27 | Wees niet bezorgd by Jildert de Boer
 • 2011-01-02 | Het nieuwe is gekomen by Jildert de Boer
 • 2010-10-10 | Wat is de toorn van God by Jildert de Boer
 • 2010-11-21 | Bijbelboeken gezongen by Jildert de Boer
 • 2010-08-08 | De verhouding tussen vruchten en gaven van de Geest by Jildert de Boer
 • 2010-07-04 | Dopen van fundament naar het volkomene by Jildert de Boer
 • 2010-02-21 | Geest van Edom – geest van zachtmoedigheid by Jildert de Boer
 • 2010-01-31 | Satan, een grote onbekende by Jildert de Boer
 • 2010-01-24 | Lofprijzing middenin de beproevingen by Jildert de Boer
 • 2009-12-13 | God is enkel goed by Jildert de Boer
 • 2009-09-27 | Het spreken in tongen by Jildert de Boer
 • 2009-07-26 | Tweevoudige troost by Jildert de Boer
 • 2009-06-21 | De hoop van het Nieuwe Verbond by Jildert de Boer
 • 2009-02-01 | Paulus, Barnabas en Joh. Marcus by Jildert de Boer
 • 2008-10-19 | Armoede en onrecht Micha zondag by Jildert de Boer
 • 2008-07-06 | Gemeenschap der heiligen by Jildert de Boer
 • 2008-05-23 | Zending (Theo en Juditha Bosveld naar Nigeria) by Jildert de Boer
 • 2008-01-27 | Het bloed en het kruis van Christus by Jildert de Boer
 • 2007-02-18 | Late Regen by Jildert de Boer