Currently browsing tag

doop

De basis van het evangelie

Ter voorbereiding op de waterdoop Wie zijn wij om ons te laten dopen? Het is altijd mooi om geloofsbelijdenissen van dopelingen te …

Voorwaarden tot de Geestesdoop

Een edel verlangen Het is Gods genade als wij tot bekering komen en vergeving van zonden ontvangen. Als wij oprecht zijn, merken …