ZIJN ER TWEE VOLKEN VAN GOD?

Moeten we een scheiding aanbrengen tussen Israël en de Gemeente? Waarover de oudtestamentische profeten profeteerden Gods beloften worden niet vervuld aan een ongelovig aards volk. De profeten van het oude verbond wijzen heen naar Christus en naar ons als de gemeente die door Gods genade in Christus zijn. Naast en …