Currently browsing

Artikelen

Boek: ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?!

Neemt u mee naar de wonderlijke wereld van de apostolischen. De schijnwerpers worden gericht op een nog niet eerder uitvoerig beschreven onbekende geloofsgemeenschap. Het betreft het Katholiek Apostolische Werk (KAW) dat circa 1935 in Groenekan bij Utrecht als zelfstandig ‘nieuw Werk’ is ontstaan. Qua gedachtegoed sluit dit Werk nauw aan …

Boek: In het huis Mijns Vaders

Boek info ‘IN HET HUIS MIJNS VADERS’ een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen Er is een poging gedaan bij de beschrijvingen en waarnemingen verschillende aspecten van elkegeloofsgemeenschap aan de orde te stellen, zoals: De geschiedenis (de historische wortels) De grondlegger en de leiders De leer (welke opvattingen heeft men) Het …

DE WERKINGEN VAN DEMONEN DEEL 2

De werkingen van demonen deel 2 Marc. 1:21-28;  Marc. 9:14-29; Luk. 13:32 Welke demonen dreef Jezus uit? Bij een doofstomme, Matth. 9:32-33. …

DE WERKINGEN VAN DEMONEN DEEL 1

De werkingen van demonen deel 1 Marc. 3:14-15; Luk. 9:1-1-2; Luk. 10:1,17-20 Zijn demonen voor de Middeleeuwen of bestaan ze alleen in …

VERDEELDHEID OF EENHEID?

VERDEELDHEID OF EENHEID? Inleiding Jezus bad: “Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn, …

HET SAMENKOMEN VAN DE GEMEENTE

HET SAMENKOMEN VAN DE GEMEENTE Heeft een ieder iets? “Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden”(1 …

VALSE EN WARE VRIJHEID

VALSE EN WARE VRIJHEID Het gezonde midden Wanneer wij spreken over wetticisme, dan denken wij aan menselijke geboden die hun grondslag niet …