Currently browsing

Artikelen

Boek: ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?!

Neemt u mee naar de wonderlijke wereld van de apostolischen. De schijnwerpers worden gericht op een nog niet eerder uitvoerig beschreven onbekende geloofsgemeenschap. Het betreft het Katholiek Apostolische Werk (KAW) dat circa 1935 in Groenekan bij Utrecht als zelfstandig ‘nieuw Werk’ is ontstaan. Qua gedachtegoed sluit dit Werk nauw aan …

Boek: In het huis Mijns Vaders

Boek info ‘IN HET HUIS MIJNS VADERS’ een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen Er is een poging gedaan bij de beschrijvingen en waarnemingen verschillende aspecten van elkegeloofsgemeenschap aan de orde te stellen, zoals: De geschiedenis (de historische wortels) De grondlegger en de leiders De leer (welke opvattingen heeft men) Het …

LEIDING IN DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Vanuit dienstbaarheid of vanuit controle Inleiding In de loop der jaren heb ik veel kunnen waarnemen op het christelijk erf. Vanuit eigen …

ZIJN ER TWEE VOLKEN VAN GOD?

Moeten we een scheiding aanbrengen tussen Israël en de Gemeente? Waarover de oudtestamentische profeten profeteerden In 1 Petrus 1 wordt zonneklaar, waar …