Currently browsing

Artikelen

NIEUW boek: ZIJT GIJ NIET APOSTELEN?!

Neemt u mee naar de wonderlijke wereld van de apostolischen. De schijnwerpers worden gericht op een nog niet eerder uitvoerig beschreven onbekende geloofsgemeenschap. Het betreft het Katholiek Apostolische Werk (KAW) dat circa 1935 in Groenekan bij Utrecht als zelfstandig ‘nieuw Werk’ is ontstaan. Qua gedachtegoed sluit dit Werk nauw aan …

Boek: In het huis Mijns Vaders

Boek info ‘IN HET HUIS MIJNS VADERS’ een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen Er is een poging gedaan bij de beschrijvingen en waarnemingen verschillende aspecten van elkegeloofsgemeenschap aan de orde te stellen, zoals: De geschiedenis (de historische wortels) De grondlegger en de leiders De leer (welke opvattingen heeft men) Het …

De vroege en de late regen

DE VROEGE EN DE LATE REGEN Over de gemeente en in ons persoonlijke leven “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt …

DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST

DE JAS DIE DE GEMEENTE PAST Op zoek naar bijbelse mondigheid In de samenkomsten Altijd bestaat het gevaar dat het volle evangelie …

Jagen naar de volmaaktheid

JAGEN NAAR DE VOLMAAKTHEID Een klein beginsel? De gedachte hierachter is: we zijn en blijven mens en altijd een zondaar, dus onvolmaakt. …

Ernst maken met zulk een heil!

ERNST MAKEN MET ZULK EEN HEIL! Godsvrucht of vreze des Heren Hebr. 2:1-3; Hebr. 4:11; Hebr. 11:6; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. …

Bezinning op onze eredienst

BEZINNING OP ONZE EREDIENST Een paar notities bij onze christelijke samenkomsten Een drieslag als raamwerk voor de eredienst? Onlangs overwoog ik dat …