35 adviezen voor het christelijk huwelijk

35 ADVIEZEN VOOR HET CHRISTELIJK HUWELIJK

 1. Aanvaard elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft tot heerlijkheid van God (Rom. 15:7).
 2. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar als de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doen jullie dat net zo (Kol. 3:13).
 1. Mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven (Ef. 5:25).
 1. Vrouwen weest uw mannen onderdanig, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus (Ef. 5:24).
 1. Mannen, houd uw vrouwen er niet danig onder, maar betrek je vrouw in alles en neem nooit eindbeslissingen dan na je vrouw goed gehoord te hebben.
 2. Vrouwen, respecteer en eerbiedig de beslissingen die je man na ‘heilzaam overleg’ neemt, ook als jullie denken dat je man wellicht dom handelt, waarmee jullie hem eindverantwoordelijk geven en de man ook in de eerste plaats instaat voor de gevolgen.
 1. Mannen, wees een hoofd in je gezin, niet een staart, waarbij jullie het wel gemakkelijk vinden als je vrouw alles regelt thuis, ook de lastige dingen, zoals bepaalde telefoontjes.
 1. Vrouwen, maak van jullie mannen een MAN, die niet slap is en zijn verantwoordelijkheid niet neemt, maar deze ontloopt door ze uit de weg te gaan.
 1. Mannen, jullie hoofd-zijn betekent niet de baas spelen of de dictator zijn in huis, maar houdt in: goede leiding geven aan je gezin en dit samen met je vrouw naar de kinderen te doen.
 1. Vrouwen, respecteer je man en heb ontzag voor hem en behandel hem nooit denigrerend of kleinerend.
 1. Mannen, wees bereid niet slechts hoofd te zijn, maar durf ook de minste te zijn als je ernaast zat.
 1. Belijd het aan je vrouw of man als je een nare of misplaatste opmerking gemaakt hebt.

13. Vrouwen, heb figuurlijk gesproken niet ‘de broek aan’, maar stel je op als hulp tegenover
je man zonder hem te willen overtroeven en vraag vergeving als je hem passeert en
zonder overleg met je man dingen doorzet waar je hem in dient te kennen.

 1. Mannen, behandel je vrouwen als broos vaatwerk en bewijs haar eer (1 Petr. 3:7).
 1. Mannen, geef je vrouw volmacht om, als je werkt, veel praktische zaken in het gezin te regelen en wees bereid zaken te delegeren naar haar in vertrouwen.
 1. Mannen en vrouwen: trek één lijn qua huisregels ten opzichte van de kinderen, zodat zij jullie niet naar elkaar kunnen uitspelen.
 1. Heb je verschil van mening of inzicht, bespreek dit niet terwijl de kinderen erbij zijn, maar afzonderlijk met elkaar.
 1. Laat je gezamenlijk gebed niet verhinderd of belemmerd worden, omdat er dingen tussen zitten die uit de weg geruimd moeten worden.
 1. Zelfverloochening is een sleutelwoord voor een goed en gezond huwelijk.
 1. Mannen en vrouwen, ga samen de ‘tweede mijl’, steun elkaar door dik en dun, ga voor elkaar door het vuur en sta op de bres in de geestelijke strijd tegen de boze.
 1. Mannen houd rekening met de gevoelens van je vrouw, kom niet met pasklare antwoorden en oplossingen, want “een man die luistert, zal zegevierend spreken” (Spreuk. 21:28b).
 1. Mannen, toon begrip voor de uitingen van vrouwelijke hormonen en beschouw deze niet als demonen.
 1. Vrouwen, heb begrip voor het vaak meer rationele denken van je man, want hij zit zo in elkaar dat jullie elkaar kunnen aanvullen.
 1. Vrouwen, waardeer je man en houd hem hoog tegenover je kinderen.
 1. Mannen, bedank je vrouw regelmatig voor dingen die de gewoonste zaak van de wereld lijken, maar die complimenten verdienen: voor het eten, voor de was, het strijken en zoveel meer.
 2. Mannen sta je vrouw bij, waar je kan, in huis met praktische dingen, van het stofzuigen tot en met het schoonmaken van de WC’s.
 1. Mannen en vrouwen, richt je allereerst op elkaar en pas in de tweede plaats op je kinderen.
 1. Voed samen je kinderen op in de vreze des Heren door een voorbeeld te zijn in je wandel, door een aangename, open sfeer in huis, door gebed voor elk kind, door Gods Woord en door je kinderen van jongs af aan bijbelse liederen te leren.
 1. Mannen en vrouwen, laat er geen plaats of ruimte zijn in je gedachten dat een andere vrouw of een andere man het zoveel beter zou doen dan die van jou. Het gras bij de buren is niet groener, dan je eigen gras.
 1. Toon aandacht en interesse in elkaar, ook als ieder soms andere of zijn/haar eigen dingen doet. Gun dat elkaar, maar zorg voor voldoende gemeenschappelijke raakvlakken en dingen waarmee je je samen bezig houdt.
 1. Beleef je seksualiteit als een intieme weldaad aan elkaar in het huwelijk, als iets moois dat God je samen heeft gegeven.
 1. Heb geduld met elkaar en laat je vormen door elkaar, zodat je groeit naar een eenheid, waarin de Here de hoogste en eerste plaats heeft en waarbij je allebei vóór elkaar je op Hem focust. De gehoorzaamheid aan Hem staat nummer 1.
 1. Val elkaar nooit aan op de zwakke punten bij de ander, maar versterk deze door jouw kwaliteiten. Wees blij met de sterke zijden van de ander, waar jij wellicht zwak in bent, zoals je samen sterk staat tegenover de duivel.
 1. Wees als gezin gastvrij zonder morren (1 Petr. 4:9).
 1. Wees in je huwelijk samen een getuigenis en geeft God daarbij de eer.

Jildert de Boer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *