Beschrijving Facetten van het werk van de heilige Geest

In balans met het Woord van God

Beschrijving
Er is vooral de laatste dertig tot veertig jaar veel geschreven op het christelijk erf over de heilige Geest en er is aandacht gegeven voor diverse facetten van het werk van Gods Geest. Niet altijd heeft dit geleid tot verduidelijking, maar leiden de gedachten hierover soms nog steeds tot verwarring.

De auteur doet een verdienstelijke poging orde te scheppen op dit het terrein van het werk van de heilige Geest vanuit de Bijbel als Gods Woord. Daarbij wisselen Bijbelstudie tot een beter inzicht en praktische verwerkingen, die levensgericht zijn, elkaar in dit boek af.

In het eerste hoofddeel gaat het over de betekenis en inhoud van de doop in en vervulling met de heilige Geest, waarbij de schrijver aanreikt dat dit een op bekering en wedergeboorte volgende ervaring is.

Vanuit zijn ervaring met gemeentebouw in een evangelische gemeente en tegen de achtergrond van spreekbeurten in andere gemeenten brengt hij in het tweede hoofddeel evenwicht aan tussen het omgaan met Woord en Geest en balans tussen vrucht en gaven van de Geest. Hij bestrijdt de gedachtegang dat sommige gaven van de Geest niet voor deze tijdsperiode zijn. Naast de Pinkster- en Charismatische beweging bespreekt hij ook in hoofdlijnen het Apostolische Werk dat daaraan vooraf was gegaan.

Het spreken in tongen, geloofsgenezing en bevrijding van boze geesten, waarover veel  misverstanden leven, komen uitgebreid in het derde hoofddeel aan bod.

In het vierde hoofddeel wordt nagegaan onder welke beelden de heilige Geest in de Bijbel voorkomt en wat de actuele betekenis is van de vroege en late regen en de doop in vuur. Deze laatste thema´s zijn onder veel christenen vrij onbekend.

Het vijfde en laatste hoofddeel van het boek gaat erop in wat er gebeurt als Woord en Geest van elkaar losgemaakt worden. Er wordt gewaarschuwd voor het verkeerd gebruik van de gave van profetie en de schrijver wordt voorzichtig waar aan de Geest toegeschreven manifestaties in het extreme, ultra-charismatische vlak worden getrokken. Daarbij wordt onder meer het in bepaalde kringen populaire ‘vallen in de Geest’ aan de Bijbel getoetst.

Auteur: Jildert de Boer
ISBN-nr.: 9789080383609
Aantal pagina’s: 250
Distributie:
www.boekenroute.nl of www.1boek.nl  of via www.cbcboek.nl
Prijs: € 16,-
Uitgave: Verdieping en Aansporing
Jan Azn. Leeghwaterstraat 6
3841 KC Harderwijk
Tel. 06-27269342
KvK: 57798427
E-mail: info@verdiepingenaansporing.nl
Website: www.verdiepingenaansporing.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *