Boek in het Huis Mijns Vaders: algemeen gedeelte

Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen

door Jildert de Boer

WOORD VOORAF                                                                                                                                                

INLEIDING                                                                              

 • Algemene noties
 • Christelijke Gemeente Nederland (Noorse broeders)
 • Gemeente des Heeren
 • Spade Regen Gemeente
 • Branham-boodschapsbeweging
 • Twee aan Twee-gemeenschap of gemeenschap

van werkers en vrienden (de weg)

 • Insteek en doel van de bespreking
  van deze geloofsgemeenschappen
 • Afsluiting
 • Samenvattingen

HOOFDSTUK 1                                                                           15 t/m 30

ALGEMENE KENMERKEN VAN SEKTARISCH DENKEN

Het  herkennen van sektarische neigingen

 • Twee uitersten
 • Wat onder een sekte en onder een cult wordt verstaan
 • Bijbelteksten die direct of indirect betrekking op sektarisme hebben
 • Gezindheid om te toetsen
 • Eenvoudiger identificeren
 • Herstelbewegingen
 • Wat is er mis met naar het sektarische neigende groepen?
 • Naast Christus treden de persoon van de stichter en de huidige leider(s)
  van de beweging op de voorgrond
 • Naast de Bijbel als Gods Woord komen de geschriften
  en/of openbaringen van de grondlegger van de groep (of zelfs:
  worden deze maatstaf van of leeswijzer bij de Bijbel)
 • De eigen beweging of groep wordt gezien als de enige echte kerk,
  Gods ware gemeente en/of (de vorming tot) de Bruid van Christus
 • De meeste naar het sektarische neigende, christelijke groepen werken
  vooral onder christenen om hen in hun groep in te lijven,
  maar evangeliseren weinig onder heidenen
 • Onderwaardering van de rechtvaardiging uit het geloof en
  overbeklemtoning van de rechtvaardiging uit goede werken
  (zich houden aan regels)
 • Overaccent op een deelwaarheid of een eenzijdige nadruk
  op een bepaald punt
 • Geheimzinnige geslotenheid betreffende de geloofsinhoud
 • Opgedrongen gelijkvormigheid
 • Onderwaardering van studie, familiebanden en hobby´s
·        Ongezond omgaan met geld en/of macht en/of seks
·        Krampachtig leven in het perspectief van de eindtijd
·        Manipulatie, intimidatie, indoctrinatie en controle spelen
een niet geringe rol
·        Sekten als ‘onbetaalde rekeningen’ of als ‘insecten’
·        Bereidheid om lessen ter harte te nemen

HOOFDSTUK 2                                                                            31 t/m 43

TWEE BOEKEN OVER SEKTARISCHE BEWEGINGEN

 1. Het warme bad en een koude douche

Een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen
en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg

 

 • Inleiding
 • Globale weergave inhoud van het onderzoek
 • Beknopte samenvattende conclusie van het onderzoek
 • Nog enkele relevante zaken uit het onderzoek

 

 1. Ik was gek van geluk

Verhalen uit sektarische bewegingen

 

 • Waarom het zo moeilijk was dit boek te schrijven (hoofdstuk 1)
 • Wat is een sekte? (hoofdstuk 2)
 • Duiding en analyse

  Aard en wezen van de goeroe en waarom het altijd weer over
macht, seks en geld gaat
(hoofdstuk 12)

 • Wetgeving

  Moeten sekten worden verboden in Nederland (hoofdstuk 13)

 • Wat een sekte inhoudt
 • Zeven veel voorkomende kentekenen bij sektarische groepen
 • Zes signalen van groepsdruk

TERUGBLIK EN OPROEP (NAWOORD)                                                               492 t/m 498

Vijf heiligingsbewegingen grenzen zich af, ook al
zitten ze geografisch dicht bij elkaar

 • Ondanks een bepaalde verwantschap geen onderling contact
 • Overeenkomst in leiderschapsstructuur
 • Opgeven van het exclusivisme?
 • Zelfreflectie op de eigen, exclusieve houding
 • Pogingen tot toenadering
 • Werkingen van Gods Geest en/of religieuze, boze geesten
 • Alles toetsen en het goede behouden
 • Eigen identiteit in combinatie met openheid
 • Jagen naar eenheid vanuit een rein hart
 • Waar zullen we heengaan of tot Wie zullen we heengaan?
 • Gemeenschap hervinden of in ‘niemandsland’ terecht komen
 • Gebruik je ‘heiligingskrukken!’
 • Maak mij een beeld van U!

SAMENVATTINGEN  1 t/m 5                                             499 t/m 540

Andere geschriften van de schrijver                                                                          541 t/m 543

Inhoudsopgave                                                                 544 t/m 547

Gegevens auteur en uitgever;
namen van 24 foto’s op de omslag van het boek            548

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *