Boek In het huis Mijns Vaders: Spade Regen Gemeente

Inhoudsopgave inzake de Spade Regen Gemeente

Impressie van een samenkomst in de Spade Regen  gemeente                                                      

HOOFDSTUK 14                                                               

DE SPADE REGEN ZENDING

Heiligmaking in en vanuit geloofshuizen

 • Begin Spade Regen Zending
 • Ontstaan van geloofshuizen
 • Huisregels
 • Start van de Spade Regen Zending in Nederland

–    Uitstapje naar de ‘Latter Rain Movement’ vanuit Canada:
een andere beweging

–   ‘Wie zijn dat die BLAUW dragen?

–   Het blauwe uniform: achtergronden en mijn respons

 • Kleding: niet wettisch en niet wetteloos
 • Geloofshuizen op ieder continent
 • Hoofdkenmerken Spade Regen Zending
 • Specifieke gewoonten in de Spade Regen Gemeente
 • Doe uw schoenen van uw voeten
 • Rondgaan met de Bijbel als zwaard
 • Instrijden of tewel koordans/reidans
 • Verootmoediging in zak en as
 • Worstelen
 • Het bloed van Jezus ‘pleiten’en ‘aanklevende machten’
 • Demonologie
 • Spookverhalen…
 • Reinheid
 • “Vader verlangt stilte”
 • Waterdoop en avondmaal
 • Doop in de Heilige Geest
 • Liederen
 • CD met liederen
 • Conferentie
 • Welke eerste indruk kun je krijgen?
 • Vriendelijke en in kinderlijk geloof levende mensen
 • Het geloofshuis en het grondstuk
 • Weekenden in het geloofshuis ‘Hefsibah’
 • Registratie als kerkgenootschap en als Stichting
 • Afscheiding: de ‘Lede in Christus Kerk’
 • Iets meer over de ‘Lede in Christus Kerk’
 • Praktische uitwerking in de ‘Lede in Christus Kerk’
 • Verhouding tussen Spade Regen Zending en de

‘Lede in Christus Kerk’

HOOFDSTUK 15                                                                                            314

DE SPADE REGEN GEMEENTE

Inhoudelijk nader toegespitst

 • Centrale leer: zondebelijdenisvoor een getuige
 • Kernteksten bij zondebelijdenis voor een getuige
 • Wat zegt de Bijbel over het zonde belijden tegenover mensen?
 • Intermezzo: hoeft een kind van God nooit meer zonder te belijden
  door een specifieke genadeleer?
 • Leven in een geloofshuis
 • Levensstijl en verleidende invloeden
 • Verhouding Spade Regen Gemeente tegenover

andere kerken en gemeenschappen
(uit de brochure ‘Die Spätregenmission’ van Friedrich Höflinger).

 • Verspreiding van de Spade Regen Beweging
 • Lectuur
 • Bladen en rondzendbrieven
 • Bakermat in Zuid-Afrika
 • De Bijbel- zijn betekenis en uniekheid
 • Het verschil met de heidense schriften kan ook gezien worden

in de constructie

 • Het verschil met de heidense schriften is verder te zien in de
  verspreiding
 • De Bijbel is uniek in overlevering
 • De betrouwbaarheid van de Bijbel
 • Het belang van de Bijbel
 • Sterke rol van de profeten
 • Oud zeer uit het verleden en het proces van herstel
 • Misbruikverwerking
 • Noot

HOOFDSTUK 16                                                                                            333

HET VERNIEUWINGSPROCES IN DE SPADE REGEN ZENDING

Een langzame, maar zekere ontwikkeling

 • Trend naar vernieuwing
 • Verzoening
 • ‘Das ist aber das ewige Leben…’ door Ernst Grol
 • Sektarische neiging beproeven
 • Bevestiging van de nieuwe koers
 • Verklaring
 • Kanttekening
 • Voorbeeld van transparantie in de Spade Regen

Gemeente Nederland

 • Geloofshuis Hefsibah op weg naar openheid

HOOFDSTUK 17                                                                                             342

PERSPECTIEF VOOR DE SPADE REGEN BEWEGING

Op weg naar het praktiseren van een nieuwe visie

 • Verzoening over een vroegere scheiding
 • Voortgaande vernieuwing
 • Toekomstvisie voor de Spade Regen Zending
 • Visie Spade Regen Zending
 • Missie Spade Regen Zending
 • Doelen Spade Regen Zending om de visie tot stand te brengen
 • Onderliggende veranderingen om de doelen te bereiken
 • Wat er voor mij uitspringt
 • Mild-kritische conclusie
 • Slotopmerkingen

WEBSITES EN LECTUUR                                                         350 t/m 353

SAMENVATTING SPADE REGEN GEMEENTE                           516 t/m 524

Een beknopte beschouwing van een aparte,
maar opmerkelijke gemeenschap

 • Ontstaansgeschiedenis
 • Voortgang en ontwikkeling
 • Leiders
 • Leer
 • Leven
 • Verspreiding
 • Scheuring
 • Plussen
 • Minnen
 • Conclusie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *