De persoonlijkheid van Jezus Christus

Uit de Spade Reën Boodskapper 1932/1964 (vertaald vanuit de Engelse versie).

Er is uiteengezet dat het kind dat geboren werd uit Maria Jezus genoemd moest worden. Wij merken verder door de evangeliën heen dat Jezus de Zoon des Mensen is genoemd. Maar in Luk. 1:35 zien we dat Jezus als een heilige geboren werd. Hij was dus geboren met een hart dat vrij was van inwonende zonde, omdat Hij direct uit God geboren was, maar met een lichaam verontreinigd door het vlees of “de zonde in de leden” (Rom. 7:23, Rom. 8:3, Joh. 1:14, 1 Tim. 3:16, 1 Joh. 4:2-3, 2 Joh. 7), met het resultaat dat Hij in elk opzicht verzocht kon worden, gelijk aan zijn broeders (Hebr. 4:15).

In het zuivere hart van Jezus, de Zoon des Mensen, werd Christus, de Zoon van God bij Zijn  conceptie (ontvangenis) geboren. Christus, de Zoon van God, is een Geest en kan niet waargenomen worden door vlees en bloed, maar slechts aan mensen geopenbaard worden door de Vader (Matt. 16:13-17). Door een nauwkeurige, onafgebroken wandel in de Geest, kon Jezus, de Zoon des mensen altijd de wil van de Vader leren kennen, zoals medegedeeld door de Geest van de inwonende Christus, de Zoon van God en kon volgens die wil zonder mate alle geestelijke gaven uitoefenen, zoals wijsheid, kennis, onderscheiding, genezing, enz. (Joh. 3:34, Kol. 2:3,9).

Waar Jezus als mens feilbaar kon zijn vanwege het vlees, heeft Hij in ieder opzicht bewezen onfeilbaar te zijn, vanwege zijn onafgebroken wandel naar de inwonende Christus, de onfeilbare Zoon van God (Joh. 8:29; Joh. 5:18).

Het is slechts door de Geest van God dat we er ooit toe komen onze ware status in Christus te beseffen. Zoals Christus, de Zoon van God, was geboren in het zuivere hart van Jezus, de Zoon des Mensen, evenzo is Christus, de Zoon van God, geboren in de gezuiverde harten van geheiligde zonen en dochters van mensen, om hen zonen en dochters van God te maken! (Joh. 3:3-8; 1 Joh. 5:11-12; 1 Joh. 4:15-17, Gal. 2:20, Ef. 3:17,19, Fil. 1:21, Kol. 3:4, enz.). Overeenkomstig werkelijk dezelfde voorziening die is gemaakt voor de Geestvervulde, geheiligde kinderen van God bij het leven naar het Christus-leven, als die gemaakt was voor Jezus Zelf! En bijgevolg meent het Woord van God letterlijk wat het zegt, waar het ons roept om te wandelen in overeenstemming met Zijn wandel op aarde! (Joh. 13:15; 1 Petr. 1:15; 1 Joh. 2:6; 1 Joh. 4:17, enz., enz.).

Een ware voorstelling van de overeenstemming van onze status in Christus tot die van Jezus, richt ons enerzijds dat het ons doet neerzinken in dankbare aanbidding aan Zijn voeten voor Zijn zegevierende leven in de Geest, mogelijk gemaakt door een meedogenloze kruisiging van het vlees, en anderzijds strekt het zich uit tot een grotere realisatie van de wonderlijke voorziening die voor ons gemaakt is in Christus naar een leven in overeenstemming met dat van Jezus en tot een meer vastberaden beslissing om de giftige aanspraken van het vlees, dat is de toegang van benadering van satan tot het gezuiverde hart, waarbij hij erin slaagt de overeenstemming van onze wandel te verhinderen. Laten wij beslag leggen op onze bezittingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *