Een brief van George Walker (twee aan twee-opziener)

In het voorjaar van 1912 ontving George een brief van een ouder echtpaar dat de boodschap des Levens door George en Sandy’s bediening heeft gehoord, Zij hadden heel veel vragen in hun hart en zochten naar een juist antwoord. Voordat ze naar George schreven, waren ze overeengekomen dat het antwoord dat George waren ze overeengekomen dat het antwoord dat George hen zou geven definitief was, wat het ook mocht inhouden. Nadat George de brief ontvangen had, bad hij er ernstig over en liet de vraag op zich inwerken in de daarop volgende dagen. Anderen in deze bediening werden ook wel benaderd met vragen in verband met beslissingen die genomen moesten worden. Het principe achter zulke vragen was van ernstige aard en George koos zijn woorden met zorg.

Haystack Bay, Ontario, 12 mei 1912.

Geliefde Ted en Bertha,

Ik heb uw brief enkele dagen geleden met genoegen ontvangen. Ik ben blij dat u en uw gezin allen in goede gezondheid verkeren en dat de anderen in de gemeente zo gelukkig en voldaan zijn in de Weg des levens. U schreef over een ernstige beslissing die u zou moeten maken. Het spijt me heel erg, doch ik moet u mededelen dat ik niet zo’n beslissing voor u kan maken, noch voor iemand anders van de vrienden in God’s familie. Ik zal trachten u dit uit te leggen.

De meesten van ons die deze eenvoudige Weg van Jezus aanvaard hebben, komen uit een traditionele godsdienstige richting of achtergrond. In zo’n systeem zijn namelijk de leiders bereid om zulke beslissingen te nemen die u zoekt. In feite, door de eeuwen heen, namen zulke leiders definitieve beslissingen, doch het komt hierop neer dat ze absolute macht uitoefenden. De verschrikkingen van de Inquisitie zijn daar werkelijk een bewijs van.
Sommigen van ons zijn geroepen om de natuurlijke lasten des levens terzijde te leggen, teneinde vrij te zijn voor de leiding van God in nieuwe delen van het oogstveld. In deze poging begeren wij nooit om zo’n godsdienstige mentaliteit te ontwikkelen! Juist omdat we afzien van plaats en status of omdat we geen salaris ontvangen of omdat we geen formele theologische opleiding hebben gevolgd, is niet voldoende om te voorkomen dat we het perspectief van een hoge priester ontwikkelen.

Die positie is teniet gedaan toen Christus onze Hogepriester is geworden. Hij leeft voor eeuwig en heeft een onveranderlijke priesterdienst! Daarom is Hij is staat om ons volkomen te redden, hen die tot God komen door Hem, aangezien Hij voor altijd leeft en pleit.

Als we ooit de gedachte zouden kunnen hebben om in staat te zijn betere keuzes voor anderen te maken of dat we uitnemender visie voor de toekomst hebben, dan zijn we maar net bezig om hedendaagse, moderne hogepriesters te worden. Dan zijn we namelijk bezig om de werking van de heilige Geest te niet te doen, die juist zo overvloedig voorhanden is voor elke gelovige en we zouden misbruik maken van de plaats in het lichaam dat aan Christus behoort. En aan Christus alleen!! De leer van Jezus was altijd een uitnodiging, nooit om te overheersen!

Hij trok mensen tot Zichzelf door Zijn eeuwige liefde, nooit door een geforceerde reactie! Te trachten anders te doen is een gebrek aan geloof in de kracht van de heilige Geest.

Jezus zei tegen de menigte en tot Zijn discipelen: U heeft slechts één Meester, de Christus en gij zijt allen broeders en zusters. Niemand van u mag een leider genoemd worden, want EEN is uw leider, de Christus. Wie de grootste onder u wil zijn, is slechts de dienstknecht van de anderen. Als u uzelf boven een ander stelt, dan zal u vernederd worden, doch als u uzelf vernedert, dan zult gij geëerd worden.

Als gemeente moeten wij nooit afwijken om een gebalanceerde broederschap van gelovigen te zijn. Als een houding van liefhebbende leiding verandert in overheersing over anderen, dan moet dat gebannen worden van het leven van een dienstknecht van God.

De neiging om over anderman’s leven te gaan heersen kan binnensluipen en misleiden, zodat we werkelijk gaan geloven dat het zo hoort. Het kan beginnen met de meest edele bedoelingen of door een directe vraag om hulp, doch macht is gevaarlijk!!

Ik heb genoemd: liefhebbende leiding. Iedere christen of werker heeft een verantwoordelijkheid om gezonde en veilige raad te geven aan zijn broeder en zuster. In mijn laatste brief heb ik u de beste raad gegeven die ik u maar kon geven. Het zou gemakkelijker geweest zijn om onverschillig te zijn en erover heen te praten, dan om eerlijk en oprecht te zijn. Echter, werkelijke liefde dicteert. Jezus was vaak direct in Zijn openbare besprekingen en afzonderlijke raad. Alle christenen hebben de alerte geest van de oud-testamentische wachter op de muur nodig. Er staat immers geschreven: Als de Here de stad niet bewaakt, dan waken de wachters tevergeefs. Als christenen teveel afhankelijk worden van de bediening, dan zullen ze falen om te groeien en geestelijke volwassenheid verkrijgen, zoals ze behoren te verwerven. Stel u voor dat ouders elke behoefte of vraag van hun kinderen zomaar inwilligen, zonder hun eigen inzet of medewerking. Zulke kinderen groeien op en worden zo afhankelijk, hulpeloos en niet in staat om te functioneren.

Ik kan me dan voorstellen dat sommige christenen zelfs niet in staat zullen zijn om een eenvoudige uitleg te geven van hun geloof en zouden kunnen denken dat de werkers de aangewezen personen zijn om over geestelijke zaken te spreken. Hoe verschillend is dit dan van God’s goede plan dat elke plant zaad produceert. Vrienden zouden dan naar anderen kunnen kijken om vragen omtrent de leer te kunnen beantwoorden, terwijl God’s Woord en Geest zo overvloedig wil bijstaan. Zoals Jezus, moeten we allen meer en meer afhankelijk worden van de Vader en niet van de bediening.

Om die reden durf ik dan ook geen bindende beslissing voor u te nemen. Ik weet minder dan 5% van de feiten en minder dan 1% van de innerlijke motieven en zelfs dit is nog te veel om werkelijk inzicht te hebben van de zaak. En zelfs als ik al de pertinente details zou weten, waarover u schrijft, dan ben ik nog steeds NIET HET HOOFD!! Misschien ben ik deel van de lippen en als dat zo is, wel heel zwakke lippen! Hoe het ook zij, u bent in deze gemeenschap met de Vader die alle dingen weet en die u leiding wil geven of inzicht als u gevoelig blijft voor Hem. Ik stel dan ook voor dat u wacht en ernstig bidt om het antwoord dat zeker zal komen op Zijn tijd. Vraag en het zal u gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en u zal opengedaan worden.

Intussen wil ik u verzekeren dat wij u zeer liefhebben en bidden ernstig tot God dat Hij u Zijn heilige wil mag openbaren. Wij weten dat alle dingen werken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Voor hen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. In deze Weg der liefde zult u toenemen in kracht door te leren afhankelijk te zijn van de Vader wat betreft iedere beslissing in uw leven die u moet nemen.

Wij hopen dat wij u spoedig weer mogen ontmoeten en bezoeken, voordat de voorbereidingen van de conferenties weer beginnen in Wood Creek Farm. Ik ben er zeker van dat u ernaar uitziet om daar allen weer samen te zijn.

Wij wensen u het allerbeste in uw dagelijkse leven en wandel in onze Here Jezus.

 

Uw broeder in Christus,

George

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *