Facetten van het werk van de heilige Geest; woord vooraf

In dit boek bespreken we een aantal belangrijke facetten van het werk van de heilige Geest. We belichten hierbij zeker niet alle aspecten van dit omvangrijke onderwerp. Het gaat ons naast een gezond Bijbels inzicht vooral om hoe de Geest van God werkt in het persoonlijke, dagelijkse leven en in het gemeen-televen. Dit thema is vaak besproken en er wordt veel over geschreven. Toch ligt het één en ander vaak gevoelig als het woord ‘charismatisch’ (wat de genadegaven betreft) valt. Dat varieert onder christenen en leidt bij de ene groep tot laaiend enthousiasme en bij de andere groep tot scherpe afwijzing. Helaas is er veel verwarring op dit gebied, zodat goede, bijbelse voorlichting geen overbodige luxe is.

Wij willen daarbij de volheid van Gods Geest zoeken en in balans blijven met het Woord van God, vandaar de gekozen ondertitel. Sommigen willen Bijbel-getrouw zijn en staan pal voor het Woord van God, maar blijven uiterst voorzichtig, om niet te zeggen gereserveerd tegenover bepaalde onderwerpen die met het werk van de heilige Geest te maken hebben. Anderen leggen een zwaar accent op bepaalde gaven van de Geest of op manifestaties, die aan de Geest van God worden toegeschreven, waarbij het Woord van God soms naar de achtergrond lijkt te verschuiven. Weer anderen maken het werk van de Geest los van het werk van Christus, alsof het een heel ander werk van God betreft, terwijl Gods Geest toch de Geest van Christus is en Pinksteren het gevolg is en in het verlengde ligt van kruis, opstanding en hemelvaart.

Aandacht hebben we ook gegeven aan onderwerpen die verband houden met het werk van de Geest van God, maar waar vaak minder bij stil wordt gestaan, zoals de betekenis van ‘de vroege en de late regen’ en de inhoud van ‘de doop in vuur’.

In dit geschrift willen we evenwichtig omgaan met Woord en Geest en met vrucht en gaven van de Geest. Daarbij hebben we ervoor gekozen twee meer in het oog lopende gaven, namelijk van genezingen en allerlei tongen, meer expliciet te bespreken, hoewel niet uitputtend. Daarnaast zijn er een aantal zaken geschetst betreffende de bevrijding van boze geesten. Aan de hand van voorbeelden wordt er gewaarschuwd tegen valse profetie en buiten-Bijbelse openbaringen. Populaire manifestaties, die vaak aan de Geest van God worden toegeschreven, worden getoetst aan de Bijbel.

Dankbaar zijn we de Here voor vele broeders en zusters van wie we in de loop der jaren van ons christen-zijn in woord of geschrift hebben mogen leren. Het is een voorrecht dingen mee te mogen nemen die de Heer ons door middel van anderen heeft laten zien en die door onszelf met grote zegen zijn heengegaan. Het heeft ons inzicht verrijkt in het Woord en het heeft vrucht afgeworpen voor het dagelijkse leven. In dit geschrift komt zowel Bijbelstudie aan bod als de praktische omzetting in het leven van alledag.

We hopen dat dit boek tot veel zegen, nut en hulp mag zijn door in een gezond evenwicht om te gaan met de werkingen van de Geest van God. Daarbij kunnen de Schriften levend voor u worden, zodat deze ons zullen aansporen tot een heilige wandel vol van Geest in het dagelijkse leven met God.

 

 

Harderwijk, juni 2013                                                  De schrijver

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *