Gemeente Des Heeren: Muziek en zang krijgen een ruime plaats

Een kleine impressie (3)
uit het boek ‘In het huis Mijns Vaders…’         door Jildert de Boer

Zang en muziek

Men zingt uit een samenstelling van Johannes de Heer en Glorieklokken (verzameld door zuster M.A. Alt) plus een selectie liederen van het Leger des Heils (tot medio 2013 was dit het geval). Blijkbaar vindt men in deze bundeling van liederen, die gemaakt zijn door mensen buiten de Gemeente des Heeren toch voldoende aansluiting qua belevingssfeer en inhoud, al zijn er kleine veranderingen toegepast.

De vraag rijst als men christenen buiten de Gemeente des Heeren niet als wedergeborenen wil erkennen, hoe kan men dan wel de liederen van Johannes de Heer, ‘Moesje’ Alt en het Leger des Heils accepteren? Waren broeder Joh. de Heer en zuster Margaretha Alt en liederenschrijvers uit het Leger des Heils wel echte christenen in hun optiek? Als het antwoord ‘nee’ mocht luiden, waarom zijn hun liederen dan zo vertrouwd en geliefd geworden in de Gemeente des Heeren? Als Johannes de Heer en zuster Alt van de ‘Glorieklokken’-bundel schoorvoetend wel als kinderen van God worden gezien, waarom zegt men dat dan niet openlijk en eerlijk? Op mijn vraag per mail aan een voorganger hieromtrent bleef hij mij het antwoord schuldig! Waarom kan er niet ruiterlijk voor de dag getreden worden en opheldering worden verschaft op een legitieme vraag? Bij zulke wezenlijke vragen is het onprettig dat men ze negeert, er omheen draait – al weet men er zelf mischien geen raad mee – zonder ronduit te melden hoe men er tegenaan kijkt. Ik stelde telefonisch de vraag aan een andere voorganger en hij was wat opener om zijn mening te geven: “Johannes de Heer en zuster Alt moeten wel een beleving met God hebben gehad, want anders kun je zulke liederen immers niet schrijven. Wij herkennen ons er over het algemeen in en voelen ons er bij thuis. Wel willen we met beide benen op de grond blijven staan en als vooral zuster Alt wel eens te hoog was gestemd, hebben we haar tekst iets aangepast. ” Nog een andere voorganger merkte op: “Ik heb Johannes de Heer en M.A. Alt niet gekend. Mensen kunnen soms mooie woorden componeren, maar dat zegt nog niet alles.” De erkenning vanuit de Gemeente des Heeren voor de verdienste in hun liederen van broeder Johannes de Heer en zuster Margaretha Alt is tamelijk zuinig.

Muziek en zang nemen een grote plaats in binnen de gemeenschap. De meeste gemeenten, vooral de wat grotere, hebben een jongeren- en een ouderenmuziek, dat wil zeggen: een jeugdgroep die muziek maakt en een groep muzikanten bestaande uit wat oudere broeders en zusters. Deze spelen vaak in de tweede diensten op zondag en soms zingen zij ook. Er wordt met eerbied voor God bijzonder veel gebruik gemaakt van een groot scala aan instrumenten. Dit geeft veel onderlinge betrokkenheid, saamhorigheid en samenbinding.

De nieuwe zangbundel

Bij de revisie van de zangbundel zijn er ongeveer 60 liederen meer in komen te staan en men heeft deze in augustus 2013 uitgebracht. Op mijn vraag aan de voorgangersvergadering om een exemplaar van de bundel te mogen kopen, kreeg ik als antwoord: “Aan deze bundel zijn auteursrechten verbonden en hij is alleen voor de leden van de Gemeente des Heeren bedoeld.”

Op een samenkomst in Utrecht kon ik meezingen uit de nieuwe bundel, bestaande uit drie delen: een selectie uit Joh. de Heer en en een selectie uit Glorieklokken van M.A. Alt (beide hier en daar met lichte wijzigingen) en ten slotte de categorie overige liederen met 146 liederen (in de vorige versie uitsluitend 55 liederen uit het Leger des Heils). Langs een alternatieve route kwam ik een paar maanden na verschijning via via in het bezit van de nieuwe zangbundel voor eigen gebruik.

In de vorige bundel uit 2002 stonden er 441 liederen en koren in uit Johannes de Heer, 272 liederen uit Glorieklokken en 55 liederen uit het Leger des Heils. In totaal 768 liederen.

In de nieuwe bundel uit 2013 staan 421 liederen en 5 koren uit Johannes de Heer, 257 liederen uit Glorieklokken en 146 overige liederen. In totaal 829 liederen.

In de derde categorie overige liederen zijn ook een aantal liederen opgenomen worden die gemaakt zijn binnen de Gemeente des Heeren zelf naast klassiekers als bijvoorbeeld ‘Prijs de Heer met blijde galmen’ (no. 18), ‘Eens zal op de grote morgen’ (no. 90), ‘Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft’ (no. 91), ‘’t Was nacht in Bethhlem’s dreven’ (no. 93), ‘Laat ons loven, laat ons juichen, nu de Heer is opgestaan’ (96) en ‘Laat m’in U blijven, groeien, bloeien’ (98).

In lied 129 vinden we het mooie koor (met vier coupletten erbij):

 

Gods weg is de beste, de beste altijd.

Gods weg is de beste, ga heen waar Hij u leidt.

Gehoorzaam Zijn roepstem,

Neem ’t kruis op en volg Hem.

Gods weg is de beste, de beste altijd.

 

In 139 staat een lied met het uit Zuid-Afrika afkomstige koor: ‘God is nog op die troon.’ In de Gemeente des Heeren-bundel luidt het koor als volgt:

 

God is nog op de troon,

Hij schenkt Zijn genade als loon.

Als zorgen benauwen,

Blijf rustig vertrouwen,

Hij geeft u weer kracht door de Zoon.

God is toch op de troon,

Verhoog Hem met dankbare toon.

Richt uw oog op de prijs

In het hemels tehuis.

God is toch op de troon.

 

Liederen uit de bundel Opwekking staan er nog nauwelijks in, hoewel men sommige daaruit wel eens gebruikt. Lied 191 ‘Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft’ is in de bundel Opwekking 44.

De bundel is keurig afgewerkt met een verantwoording waar de van anderen afkomstige liederen vandaan komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *