Israel-eyeopeners in een notendop

Het gaat God in het Nieuwe Verbond om het ware Israel: dat zijn christenen uit Joden en heidenen. Dat wil niet zeggen dat de Gemeente Israël heeft vervangen, maar de heidenen zijn tussengeënt op de edele olijf samen met het gelovige overblijfsel van Israël. De tussenmuur tussen Jood en heiden is door Christus weggebroken (Ef. 2:14-15).

Sterke teksten zijn bijvoorbeeld:
“Indien gij van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham” (Gal.3:29)
“Niet hij is een Jood, die het uiterlijk is en niet dat is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter” (Rom. 2:28-29).

We lezen dat Paulus het evangelie ook voor Joden nodig achtte en dat zij niet buiten Jezus kunnen, dus zij hebben geen apart plan: “Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God (dus niet: “de Vader hebben zij al”) en te geloven in onze Here Jezus” (Hand.20:21). Onze God is de Vader van Jezus Christus en niet een God, die Jezus Christus niet als Zijn Zoon erkent, of een God van mensen die Jezus Christus niet als Zoon van God erkennen en belijden.
Heel duidelijk is ook Joh.5:23: “opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gezonden heeft”; Joh.15:23: “Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader” en 1 Joh.2:23: “Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader”.

De natuurlijk Israël-leer is erg aards gericht. Het gaat om het hemelse en het nieuwe Jezuralem, dat boven is en van boven neerdaalt, niet om een aards Jeruzalem in het Midden-Oosten, dat over het algemeen ongelovig tegenover Jezus staat.
Ook bij de E.O. is de natuurlijke, aardse visie erg in, al zegt de Bijbel: “Bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, niet die op de aarde zijn” (Kol.3:1).
Al Gods beloften lopen in het Nieuwe Verbond via Jezus (2 Kor.1:20) en daarom is er voor Joden hoop wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, maar Jezus als Messias gaan belijden!

Jildert de Boer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *