Ontwikkeling van de boodschap van Branham in Nederland

Korte impressie (19)

Uit het boek ‘In het huis Mijns Vaders…’ door Jildert de Boer

De nagelaten tapes van Branham

In ons land telt de zogenoemde ‘Branham-boodschapsbeweging’ ruim 400 betrokkenen in zes of zeven gemeenten (als men de groepering rond Jacob Noordhuis in Dokkum, die apart staat, meerekent). In sommige samenkomsten heeft men soms ‘bandendienst’ en draait men de toespraken af van de overleden profeet, de zogenaamde laatste boodschapper voor dit tijdperk dat al beëindigd had moeten zijn. Er zijn bijna 1200 lange toespraken beschikbaar (steeds meer op mp3) en de meeste daarvan zijn ook op schrift uitgewerkt en in vele talen overgezet.

In het Nederlands zijn er bijna 400 vertaald en in brochures uitgegeven door ‘Vrije Zendingshulp’ te Rotterdam. Branham was breedsprakig en zijn toespraken zijn wijdlopig. Dit komt mede, omdat men werkelijk alles heeft vertaald, ook inleidingen voor de feitelijke boodschap en dingen die in de betreffende samenkomst aan de orde kwamen en meer voor dat moment van belang waren. Het duurt soms lang voor hij ‘to the point’ komt. Men moet er beslist op ‘herkauwen’ om door een prediking (gesproken of uitgetypt) heen te komen. Vooral omdat hij vaak komt met persoonlijke verhalen, ervaringen, visioenen en dromen en Gods Woord daar naar mijn begrip op sommige tapes bij in de schaduw komt te staan. Hij nam veel tijd voor zijn prediking naast de ruimte voor zijn bediening van voorbede met zieken en gebondenen. William Branham was een eenvoudig man die niet gestudeerd had. Hij wekt bij het luisteren naar zijn boodschap via mp3 wel een oprechte indruk. Duidelijk zegt hij af en toe: “Ik ben een zondaar, gered door Gods genade.” Qua omvang is zijn prediking erg lang. Wm. Branham nam rustig een paar uur om zijn boodschap te brengen (De enige prediker die ik ken, die wat spreeklengte betreft met Branham kan wedijveren, is de Zwitser Ivo Sasek van de omstreden ‘Organische Christus-Generatie’-beweging).

De huidige voorgangers en leiders prediken ook in ons land tegenwoordig veelal zelf. Velen van hen citeren regelmatig uit de in verzen ingedeelde, op schrift gezette letterlijke boodschappen van de tapes van ‘de profeet’ (Branham). De indeling is om het citeren van de profeet gemakkelijker te maken en het opzoeken ervan in zijn toespraken te ondersteunen.

‘Branham-boodschapsgemeenten’ in Nederland

Deze boodschap werd in ons land voor het eerst gepresenteerd onder de vlag ‘Vrije Zendingshulp’ in Rotterdam, waar Harry van der Stel voorganger is van een gemeente. Zij zijn al ruim 40 jaar ijverig bezig deze speciale boodschap uit te dragen. Veel predikingen van Branham zijn omgezet in brochures, in audiovorm en zij hebben een aantal boeken in vertaling uitgegeven. Een en ander is te zien opwww.vrijezending.nl. Een belangwekkend boek dat een duidelijk overzicht geeft van wat William Marrion Branham leerde, is dat van Dr. Morris R. Ungren ‘Leerstellingen van William Marrion Branham.’

Er zijn ook andere Branham-groepen actief, zoals in Wapenveld met de broeders Henk Dijkstra en Erik Peters als voorgangers, te vinden via www.gemeenschapvanchristenen.nl . Deze gemeenschap werd in 2008 geportretteerd als ‘een vrolijke gemeente’ door het ‘Reformatorisch Dagblad’, maar in dat artikel niet direct als een aan Branham gerelateerde gemeente herkend. Inderdaad zingt en lofprijst men de Heere dat het een lieve lust is en reformatorische christenen kunnen hiervan leren “dat -’s Heeren huis van vreugde druise” (Ps. 98:3, Oude Berijming).

Wanneer men deze ‘vrolijke kerk’ bezoekt, die ruim 25 jaar bestaat, is het volkomen duidelijk dat zij andere christenen hartelijk aanvaarden en respecteren als broeder en zuster. De gemeente, die sinds ongeveer tien jaar in een eigengebouwde kapel samenkomt, wil open zijn tegenover andere christenen en stelt zich – ondanks het belijden van een ‘speciale boodschap’ – gastvrij en warm op naar medemensen. Een vijftal broeders verrichten bij toerbeurt de Woordverkondiging.

Er worden veel koortjes (= korte liedjes of refreinen) gezongen in het Engels die uit de Verenigde Staten van Amerika overgenomen zijn. Daarnaast gebruikt men een selectie uit Joh. de Heer, Glorieklokken en Opwekking. Voor de jeugd verwijst men naar youngfoundations.org.
Op www.gemeenteshalom.nl presenteert de Christelijke gemeente ‘Shalom’, Brugweg 6 in Waddinxveen zich en zij zijn eveneens gecharmeerd van de boodschap van William Marrion Branham. Albert (in de wandelgangen: Ab) de Kogel is de voorganger. Door de week heeft men wel bandendienst, dat wil zeggen: het samen luisteren naar de oorspronkelijke toespraken van Branham.

In Musselkanaal is een actieve gemeente, waar broeder Wim Kremer leiding aan geeft en hij is beslist een gematigde aanhanger van Branham. Het zijn de Bijbelgelovigen, Christelijke gemeente, aan de Marktkade 1A en zij zijn te vinden onder www.bijbelgelovigen.nl . Op deze website wordt bijvoorbeeld ook verwezen naar iemand als genezingsevangelist Jan Zijlstra en naar hulpverleningsorganisaties als Compassion en De Samaritaan. Men ondersteunt ook Open Doors. De open houding naar buiten van deze gemeente is opvallend. De gemeente trekt andere mensen aan en centraal in het evangelie dat Wim Kremer brengt staat de persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus. Hoewel Wim Kremer gelooft in bepaalde, speciale items uit de verkondiging van Branham, accentueert hij ze meestal niet en bij hem is het geen “wet van Meden en van Perzen” dat de profeet in elke boodschap geciteerd moet worden. Hij vindt het jammer dat veel ‘boodschaps’-gemeenten in de loop der tijd een afgezonderd, exclusief gezelschap zijn geworden en heeft zich van die gedachte losgemaakt. Overigens schaamt hij zich qua identiteit van de gemeente niet om voort te bouwen op wat br. Branham heeft aangereikt, maar daarnaast heeft en zoekt hij ook contact met andere christenen, om te beginnen in Musselkanaal.

De prediking van Wim Kremer staat online. Twee toespraken van hem van 14-06 en 21-06-2009 hebben als titel ‘Waarom William Branham kwam 1 en 2’. Wim Kremer zegt daarin kernachtig onder andere: “het gaat niet om de man, maar om zijn boodschap.” Als gastspreker komen nu en dan een spreker uit Duitsland, de broeders Stefan de Kogel en Rapp Crook uit Waddinxveen en br. Klaas de Jong uit Velp, een oud-‘Stromen van Kracht’ evangelist, die in 1976 overging naar de zogenaamde ‘Branham-beweging’ (In de laatste paar jaar voor zijn overgang was hij voorganger van een Volle Evangeliegemeente in Utrecht).

In Nieuw-Buinen is Heino Buitenkamp de vertegenwoordiger van het Europese kantoor van ‘Voice of God Recordings’, zie branham.org.

In Wildervank vinden we de Evangelie Gemeente ‘Avondlicht Tabernakel’ aan de Nijveenlaan 2A met Heino en Gerald Buitenkamp als leidinggevenden, die de boodschap van Branham een warm hart toedragen. In deze gemeente heeft men vaak bandendienst, waarbij men luistert naar de nagelaten tapes van de eindtijdprofeet.

De ‘Genade gemeente’, Marmolada 40, 1060 PG Amsterdam. Deze gemeenschap bestaat sinds 1992 onder leiding van de Surinamer Rudolf Crisis. De gemeente heeft als doelstelling: het prediken van de eindtijdboodschap die onze geliefde Here Jezus Christus aan zijn profeet William Marrion Branham gaf. In een telefoongesprek gaf deze broeder mij aan dat naar zijn mening iemand deze boodschap niet kan begrijpen door argumentatie en verstandelijke redeneringen, maar dat de openbaring van de Geest nodig is. Men komt met een groep van ongeveer 15 personen bijeen in het pand Commelinstraat 16 in Amsterdam (het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland).

In Zeeuws-Vlaanderen kwam de ‘Efeze Gemeente’ bijeen in het Sociaal Cultureel Centrum “Den Hoekzak”, Langeweg 1, Oostburg. Wegens gebrek aan belangstelling en levensvatbaarheid (er kwamen 10-15 mensen in de diensten) zijn de samenkomsten ca. drie jaar geleden gestopt.

Al sinds de tweede helft van de zeventiger jaren van de vorige eeuw is in Dokkum een groep actief onder leiding van Jaap (of: Jacob) Noordhuis (ook uit ‘Stromen van Kracht’ afkomstig en eveneens in 1976 overgegaan naar de ‘boodschap’ van Branham. Tot dit jaar was hij voorganger van de Filadelfia gemeente in Dokkum). Deze timmerde lang niet veel aan de weg. Samen met de inmiddels overleden profeet Geert Hiemstra (eveneens uit ‘Stromen van Kracht’ afkomstig en in zijn laatste levensjaren in Duitsland wonend) ontwikkelde hij een boodschap die verder zou gaan dan Branham geleerd had.Het uitgangspunt was dat God na Branham nog meer kon openbaren. De laatste tijd treedt Jacob Noordhuis meer naar buiten langs de ‘digitale snelweg’ door middel van zijn websitewww.jacobnoordhuis.nl . Deze kleine kring staat los van de overige Branham-groepen in ons land, maar heeft wel een verbinding met een groep gelovigen in Zwitserland, het land waar Jaap Noordhuis ooit in 1961 via ‘Stromen van kracht’ tot zendeling geroepen werd. Broeder Noordhuis stelt over de andere ‘Branham-groepen’ in ons land dat zij weigeren na Branham nog nieuwe openbaringen te aanvaarden. Hij is van oordeel dat men onder Branham Babylon (alle denominaties) verlaten heeft, maar dat nu ook allen die zeggen in broeder Branham’s weg te wandelen Babylon (het denominationalisme in ‘de boodschaps’-beweging) geworden zijn.

Verder staat er heel veel Nederlands materiaal over en van William Marrion Branham op de website: gesprokenwoorduitgaven.nl . Dit is de website die wordt geredigeerd door Henk Terburg uit Emmen. Hij is ook de vertaler van de zesdelige levensbiografie ‘Bovennatuurlijk’, geschreven door Owen Jörgensen. Daarnaast is er ook veel te lezen en te zien op: www.deboodschap.org . Deze heeft als webmaster Peter van Oort, woonachtig in Lelystad en een van de vaste sprekers in de ‘Gemeenschap van Christenen’ te Wapenveld.

Beide broeders zijn zeer goed op de hoogte van de inhoud van de boodschap die Branham bracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *