Reactie aan het RD over recensie In het huis Mijns Vaders…

Aan de hoofdredactie van het R.D., dhr. W.B. Kranendonk

Betreffende het artikel ‘Het falen en dwalen van sekten aangetoond’, RD van 25-09-2015

Harderwijk, 31-10-2015.

Geachte heer Kranendonk,

Allereerst dank voor de plaatsing van een recensie over mijn boek ‘In het huis Mijns Vaders…’ Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen. Als auteur ben je altijd blij als er een recensie wordt gepubliceerd die qua eindoordeel het boek positief recenseert en de schrijver complimenteert.

Ik ontving reacties vanuit twee behandelde geloofsgemeenschappen, CGN (‘Noorse broeders’) en vanuit de beweging rond de boodschap van Branham. Daarom wil ik als schrijver nog wel een paar noties kwijt ten aanzien van wat Bram Krol, de recensist, schreef.

Bram Krol kan prikkelend schrijven en maakte er een smeuïge recensie van. Het probleem met de recensie is dat die ongenuanceerd is. Krol schrijft over mij: “Hij had nog veel sterker de vloer kunnen aanvegen met zijn kwintet van geloofsgemeenschappen.” Dat is nu precies niet mijn stijl. Krol is recht voor z’n raap. Ik heb getracht op mild-kritische wijze aan te tonen dat het kwintet beschreven geloofsgemeenschappen niet vrij is van sektarische trekken. Daarnaast heb ik oog gehad voor de positieve elementen die ik bij de besproken geloofsgemeenschappen heb kunnen waarnemen. Al deze geloofsgemeenschappen hebben de Bijbel als fundament. Vandaar de titel van het boek ‘In het huis Mijns Vaders…’, waarbij ik laat doorschemeren dat in het hemelse Vaderhuis ook voor vele mensen uit deze min of meer sektarische bewegingen plaats is bereid.

Krol noemt het ‘zieltogende of zielige gemeenschappen.’ Je kunt van CGN niet zeggen dat die gemeenschap zieltogend is en het woord ‘zielig’ klinkt denigrerend. Zo help je mensen, die in een sektetrekken vertonende gemeenschap zitten, niet om te ontdekken hoe eenzijdig, exclusief en elitair ze geworden zijn. Dat neemt niet weg dat ik het gevaar van het dienen van Mammon ook levensgroot aanwezig vindt binnen de zgn. nieuwe koers van CGN.

William Branham was een controversiële figuur, maar de verhalen die Bram Krol opdient komen niet uit mijn boek. Krol schrijft: “Zijn goddelijke aanstelling zou blijken uit spontaan stromende olie uit zijn handen – maar hij had een flacon olie in zijn colbertje.” Ofwel, in de zienswijze van Krol: Branham was een notoire oplichter en fraudeerde bewust. Ik heb internet afgespeurd of ik iets kon vinden van dit verhaal en dat bleek niet het geval. Ik beschouw Branham – ondanks zijn vele aparte items en enkele dwalingen – nog altijd als een broeder en niet als een bewuste bedrieger. Branham’s vader was alcoholist en zijn levenseinde in december 1965 kwam, omdat een dronken automobilist hem aanreed bij een benzinestation. Krol beweert dat Branham zelf dronken was. Dat klopt niet. Al jong hoorde Branham een stem, die hem aanspoorde nooit te roken en nooit sterke drank te drinken. Mogelijk heeft Krol William Branham verwisseld met een andere genezingsevangelist A.A. Allen? Die eindigde helaas als alcoholist. Een kritische blik op de persoon en de boodschap van William Branham mag, maar dan moet het eerlijk en onderbouwd zijn.

Wat CGN betreft, heb ik nergens in mijn boek getracht deze heiligingsbeweging in de grond te boren of na te trappen, nadat ikzelf besloot mij in 1996 eruit terug te trekken. In deze gemeenschap zitten in de regel normale mensen zoals u en ik.

Ik kan mij voorstellen dat zij in het licht van de visie en missie van het RD de denigrerende toonzetting van Bram Krol als een verkeerd waardeoordeel en als louter negatieve kwalificatie beschouwen. In elke kerk of geloofsgemeenschap kunnen mensen binnensluipen die ‘de katjes in het donker knijpen.’

Ik hoop dat het RD de recensie enigszins wil nuanceren of rectificeren.

Met vriendelijke groet,

Jildert de Boer,
Jan Azn. Leeghwaterstraat 6,
3841 KC Harderwijk,
Tel. 06-27269342.

CC: aan J.H. Staal (Eindverantw. leider CGN), B.M. Floor (Persvoorlichting CGN), H.J. Verburg (‘Branham-boodschapsbeweging’) en B. Krol (schrijver recensie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *