Recensie In het huis Mijns Vaders…

Recensie

In het huis Mijns Vaders… Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen Jildert de Boer, 548 pagina’s, € 39,90. Uitgeverij Ipenburg. ISBN/EAN nr. 978-90-70105-22-8.

Jildert de Boer heeft de kleine kerkgeschiedenis een grote dienst bewezen door vijf relatief onbekende kerkelijke groeperingen op een degelijke manier in kaart te brengen. Uitgangspunt waren de stromingen in Nederland, maar ook vertakkingen in het buitenland worden in dit lijvige boek ontrafeld. Daar is heel wat research aan vooraf gegaan. De auteur dook niet alleen in het archief, maar zocht de betrokkenen persoonlijk op en bezocht hun samenkomsten. De vijf bewegingen door hem belichte zijn: 1. de Noorse Broeders of Christelijke gemeente Nederland 2. De Gemeente des Heeren 3. Spade Regen Gemeente 4. Branham-beweging en 5. de Twee aan Twee-gemeenschap of de Weg. ‘Het boek beoogt te prikkelen tot een verlangen om God met je hele hart te dienen en dit om te zetten in de weerbarstige werkelijkheid van het leven en de strijd van alledag.’ zo verklaart de auteur in zijn voorwoord.

Ondanks de evenwichtige en milde benadering bleek niet iedereen blij met deze publicatie. Er werd zelfs gedreigd met een kort geding, hoewel de schrijver de geloofsgemeenschappen trachtte optimaal recht te doen. Vaak blijken de volgelingen van een stichter of leider verder door te schieten. Moeten we deze vrij exclusieve groeperingen tot sekten rekenen? De Boer gaat hier uitgebreid op in. Hij bespreekt van elke geloofsgemeenschap de geschiedenis, de grondlegger en leiders, de leer, het leven de ontwikkeling en de verspreiding. Hij roept de bewuste bewegingen op om een ontvankelijke houding te hebben en om aan zelfonderzoek te doen, hoewel hij beseft dat kritisch naar jezelf kijken geen eenvoudige zaak voor hen is. Daarnaast is het natuurlijk nuttig voor buitenstaanders om te leren van hun ijver en intentie, en om hun valkuilen te vermijden. Wie zich immersaan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Gods Woord is als een spiegel en blijft de beste remedie tegen ontsporingen.

Naast een schat aan informatie aan tekst, vinden we per stroming zo’n twintig zwart-wit foto’s. Voetnoten ontbreken, maar na elke behandeling volgt een uitgebreide opsomming van websites (die vluchtig kunnen zijn) en lectuur. Achterin vinden we van elke stroming een samenvatting met de plussen en minnen. Naast enkele schoonheidsfoutjes en de inhoudsopgave die wat duidelijker kon, is dit een verantwoord en aanbevolen naslagwerk.

WJA Pijnacker Hordijk

(voor het blad ‘Promise’)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *