Recensie ‘In het huis Mijns Vaders’ uit Prov. Zeeuwse Courant en weblog Monnikenwerk

Sektariërs infiltreren in Zeeland

Geplaatst op 6 maart 2015 door Willem Staat

VLISSINGEN – Exotische geloofsbewegingen met sektarische trekjes hebben met wisselend succes geprobeerd zich te vestigen in Zeeland. Dat was onder meer het geval in Vlissingen en Terneuzen, zo blijkt uit het boek In het huis Mijns Vaders van Jildert de Boer.

De Boer is afkomstig uit de kringen der Noorse Broeders. Hij is tegenwoordig oudste (leider) van een evangeliebeweging in Gederland. Hij heeft een vuistdik boek geschreven over vijf bijzondere bewegingen  in Nederland. Dat is zo fijnmazig gedocumenteerd, dat leden van de beschreven bewegingen zich er ongemakkelijk bij zullen voelen.

Aan de hand van feiten en documenten beschrijft De Boer tot in detail de ontwikkelingen, waaronder ook ontsporingen. Hij weegt tenslotte de plussen en minnen van de bewegingen en komt dan tot een eindoordeel.

Deze zeer gesloten beweging heeft tegenwoordig een vestiging in Terneuzen.  De honderd leden komen bijeen in de aula van het voormalige uitvaartcentrum Monuta aan de Rooseveltlaan. Dat gebeurt onder de naam Stichting Christelijke Gemeente Nederland.

Clubs van deze kleur wijzen volgens De Boer alle andere gemeenschappen af. Ze kenmerken zich ook door afzondering van andersdenken. Verder worden van de aanhangers aanzienlijke financiële bijdragen verwacht.  Het is dus aantrekkelijk wanneer die fiscaal aftrekbaar zijn. De overheid staat dat alleen nog toe voor ANBI erkende organisaties (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Die moeten openheid betrachten over activiteiten en financiën. Zo komt het dat de Terneuzense groep in beeld kwam. Die is te vinden via www.cgn.info.nl

Voor informatie over de gemeente in Terneuzen klikt u hier

In het boek is ook sprake van een afgescheiden tak van de Spade Regen-beweging. Die hield onder de naam Leden in Christus Gemeente diensten in Vlissingen.

Vorig jaar poogde de Twee aan Twee-beweging voet aan de grond te krijgen in Heinkenszand. Die werd ontmaskerd door de PZC, zo wordt in het boek beschreven. Aanleiding was een briefje dat sekteleden naar Monnikenwerk stuurden. Zij wilden bijeenkomsten beleggen en omschreven zich als onafhankelijke christenen. Onderzoek leidde naar een website met informatie over de Twee aan Twee-beweging. Die verkeerde in de veronderstelling dat buitenstaanders daar niet bij konden komen. Nadat de site was gelinkt op Monnikenwerk reageerden men boos. Het duurde vervolgens ruim een week voor de site was geblokkeerd. Daarna is niets meer vernomen rond Twee aan Twee in Heinkenszand.

Jildert de Boer heeft een mild boek geschreven. Het is uitgegeven bij de uitgeverij van Rien Ipenburg. De laatste is onder meer acteur van Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Dat is de Bijble voor iedereen die iets meer wil weten van wat voor religieuze stroming dan ook. Men kan enerzijds aanvoeren dat het boek van De Boer over de sekten te gedetailleerd is. Anderzijds geeft het een onverwacht inkijkje in de wonderlijke wereld van  betweterige splitsende groeperinkjes die in meer of mindere mate een ondergronds bestaan leiden.

n.a.v.  In het huis Mijns Vaders, Uitgeverij Ipenburg. 550 pag. ISBN 978 90 70105 22 8. Prijs 39,90 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *