Religieus entertainment

Inleiding

Voor zover ik kan waarnemen gaat er een golf van vervaging van evangelische waarden over ons land. De mensen zijn nog te porren voor allerlei religieuze muziek, maar het meeste daarvan is ingebed in een grote dosis oppervlakkigheid. Godsdienstig amusement scoort hoog op de evangelische agenda. Het lijkt erop dat velen zich graag laten bezighouden met religieus entertainment. Op grote conferenties kan er gehost en geswingd worden en niet weinigen gedijen blijkbaar in de uiterlijke evangelische saus.

De diepte van een leven dat zich verlustigt in de woorden van God en in gebed is teloor gegaan, zo het er bij sommigen al ooit geweest is. Uiterlijke show met dans, vlaggen en slingers boeit de mensen nog. Niet dat dit alles op zichzelf genomen zo’n kwaad kan, maar het voegt ook niets wezenlijks toe. Men vermaakt zich in een godsdienst van de zichtbare wereld.

Wat God zoekt

Onze God zoekt echter aanbidders in geest en waarheid en Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Joh. 4:23-24; Hebr. 11:6). De opbouw van de innerlijke mens komt danig tekort, omdat het met de wezenlijke interesse in Bijbels onderwijs vaak mager gesteld is. Het tekort aan voedsel voor de inwendige mens moet dan opgevuld worden met een heleboel uiterlijk vertoon in muziek en moderne expressievormen.

Het gebrek aan Gods Woord wordt gemaskeerd met luchtige lofprijzing. Hebben wij aan onze jeugd niets beters te bieden dan oppervlakkige praise-meetings? Kunnen wij onze jeugd blootstellen aan muziek, die in uiterlijke entourage nauwelijks verschilt van wereldse popmuziek? Compleet met rook en discolichten? Is dat dan het middel om de jeugd te trekken? Met een dergelijke gevoelsmatige en lichtzinnige benadering komen onze jonge mensen niet verder.

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen biedt ons schitterende perspectieven. In het Woord van God zit levenskracht! De Geest van God geeft ons pit, elan en bezieling, zodat we geen oubollige mensen worden, maar geladen christenen, die het Woord uitleven in daadwerkelijke gehoorzaamheid. Niet ouderwets en wettisch, maar op een frisse, levendige manier.

Muziek en zang geven daarbij een heerlijke ondersteuning zonder de boventoon te voeren. Wereldse leuzen als ‘uit je dak of bol’ gaan, passen helemaal niet in het klimaat van het Koninkrijk van God. Onze lofprijzing en aanbidding zal betekenis hebben, in plaats van een gemis aan geestelijke inhoud te verbloemen door middel van gevoelsmatige of luidruchtige liederen met weinig tekst.

De ware lofprijs

Ware lofprijs welt op uit de verborgen mens van je hart en mag zich naar buiten uiten. De innerlijke mens is daarbij gericht op de dingen die boven zijn, waar Christus is (Kol. 3:1). Naast liederen die tot God gericht zijn en die ervan spreken wat Hij allemaal gedaan heeft, zijn er zeker meer liederen nodig, die een oproep doen en een aansporing geven voor ons leven. Dat gaat veel verder dan een goedkope rap als: “’t Geeft je een kick, ‘t is ontzettend ‘cool’. Met Jezus beleef je een heleboel!”

Een appèl tot geloofsgehoorzaamheid en een stimulans tot het volgen van Jezus op de smalle weg ontbreken meestal. De opwekkingsliederen dienen getoetst te worden en dan merk je – naast veel goeds – ook eenzijdigheid en een oppervlakkige blijdschap zonder ernst te maken met de weg van gehoorzaamheid. We hebben aanscherping nodig, niet een valse, religieuze vrijheid, die onze jonge mensen geen steek vooruit helpt op hun weg na de doop in de heilige Geest. Vernieuwing van denken van binnenuit geeft blijvende invloed op leven en handelen. Zoete gevoelens en de sfeer van een massabijeenkomst houden geen stand.

Wat werkelijk nodig is

Ons dagelijks leven heeft ‘spirit’ nodig, om de goede strijd van het geloof te strijden! De machten der duisternis doen wat ze kunnen, om de christen die werkelijk in de hemelse gewesten wil functioneren af te leiden tot een overmatige aandacht voor allerlei ‘toeters en bellen’ in de zichtbare wereld.

Merk op dat het Woord van God daarbij altijd naar de achtergrond verschuift. Aan ons de opdracht om gegrepen te blijven van de ons toevertrouwde geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen en een praktische wandel die daarmee overeenstemt. Of zijn we soms zelf ten prooi gevallen aan verstarring of gezapigheid, waarbij ons leven maar zo’n beetje voortkabbelt? Laten we onze visie niet laten vertroebelen door een groot evangelisch Babylon, waarvan alles van de tijd- en wereldgeest ermee door kan.

Het is geweldig om jeugd te zien groeien in het geloof. Het is ontzettend mooi als zij daarvan ook vrijmoedig getuigenis afleggen in en buiten de gemeente! Laten wij bouwen aan en opleiden tot een hechte fundering in het Woord van het opgroeiende geslacht. Wees echter op uw hoede voor de vrome saus van een amusementsevangelie, dat het gevoelsleven tijdelijk bevredigt, maar levens niet wezenlijk verandert. Daarom geen vage en oppervlakkige boodschap, maar klare, bijbelse taal luidt het parool!

©Verdieping en Aansporing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *