Currently browsing author

Jildert de Boer

DE FASCINERENDE HOOP VOOR DE VOLKEN

Nauwelijks hoop door een verkeerde uitverkiezingsleer Mijn vader vertelde eens over de Geref. Gemeentepredikant ds. J. Fraanje die vroeger – op steenworp …

ZIJN ONZE WERKEN DOOD OF LEVEND? (1)

In dit onderwijs maak ik mede gebruik van wat de Indiase bijbelleraar Zac Poonen hieromtrent schreef Dode werken Het nieuwe testament spreekt …

ZUIVER MONOTHEISME: er is één God

Kanttekeningen bij de zogenoemde ‘drie-eenheid’ De ‘enige God’ uit Deuteronomium 6:4 wordt bevestigd in het nieuwe testament De Joden gaan sterk uit …