Boek: Met de doop in de knoop

Is er over de doop al niet genoeg gezegd? Zijn er niet vele eeuwen voorbij gegaan van twist op dit punt?

Inderdaad is dit helaas het geval.
Toch heeft de schrijver een nieuwe poging gewaagd over dit controversiële onderwerp licht te laten schijnen, om christenen die ‘met de doop in de knoop’ zitten van dienst te zijn. Op die wijze wil dit boekje een handreiking zijn voor hen die verder willen komen in het leven met God.

De opzet beoogt niet het opnieuw oprakelen van een heilloze ‘welles en nietes’ discussie, maar juist een veelvuldig laten spreken van de Bijbel zelf.
Daarnaast geeft het hulp voor het praktische leven vanuit de diepe betekenis van de doop!
Behalve het gebieden van vernieuwing en verdieping van inzicht geeft dit boekje een krachtige aansporing tot een daadwerkelijk leven met God!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *