Boek: Wie zijn dat die twee aan twee uitgaan

Dit geschrift gaat over een gemeenschap zonder naam, die niet aan de weg timmert en waarover moeilijk informatie los te krijgen is in Nederland. In die leemte wil deze uitgave voorzien!

Deze beweging werkt met in tweetallen uitgezonden broeders of zusters die zonder vast thuis leven, maar die kleine gemeenten overal in het land hebben in de huizen van vrienden.

Men betitelt hen wel als de zogenaamde “Twee aan Twee” -beweging. Onderling spreken zij het liefst over “de weg” of “de waarheid”.

De vrienden met een baan in de maatschappij ondersteunen de werkers financieel en verlenen hen periodiek gastvrij onderdak. Zij leven doorgaans een stil en rustig leven, afgezonderd van de wereld en ook onopvallend voor de christelijke massa.

De twee aan twee – arbeiders worden net als de discipelen, die Jezus uitzond, als Gods uitverkoren “levende getuigen” beschouwd, waardoor de mensen tot geloof in Jezus Christus moeten en kunnen komen.

De beweging leeft eenvoudig en haar samenkomsten zijn zonder opsmuk. In Nederland en Vlaanderen zijn er slechts bijna 1000 betrokken vrienden, maar het is een wereldwijde gemeenschap, die naar schatting ongeveer 1 miljoen aanhangers telt.

Dit geschrift is bedoeld om buitenstaanders te informeren, omdat de gemeennschap bijna onbekend is, maar vormt evenzo goed een indringend appèl aan de groep zelf! Het lezen ervan is daarom óók een uitdaging aan de werkers en vrienden!

De auteur signaleert diverse sektarische trekken, maar vergeet niet de positieve elementen die de gemeenschap ook heeft eerlijk te vermelden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *