Home

Met geschriften onder het motto ‘Verdieping en Aansporing’ beogen we de kennis en het inzicht in Gods Woord te verdiepen en aan te sporen tot een godvruchtig leven in de praktijk. Op deze website vindt u informatie over uitgegeven boeken, brochures en nieuw te verwachten publicaties. Tevens kunt u ze op deze website bestellen.
Vanaf september 2018 worden geen portokosten meer berekend en zijn de twee grote boeken over sektarische bewegingen in prijs verlaagd.
Er zijn op dit momenteel negen boeken en boekjes beschikbaar:

 • ‘Zijt gij niet apostelen?!’ Geschiedenis, leer en praktijk van het Katholiek Apostolische Werk of de Algemene Kerk. NU 29,50 Euro  452 pag.
 • ‘Wat is de Algemene Kerk?’ Over het Katholiek Apostolische Werk, digitale brochure op de site
  Samenvatting van en aanvulling op het boek.
 • ‘In het huis Mijns Vaders’ Een fascinerende ontmoeting met vijf onbekende geloofsgemeenschappen (Noorse Broeders of CGN, Gemeente des Heeren, Spade Regen Gemeente, Braanham-boodschapsbeweging, Twee aan twee-gemenschap)  NU 20,50 Euro, 548 pag.
 • ‘Facetten van het werk van de heilige Geest’ In balans met het Woord van God. 16,00 Euro, 253 pag.
 • ‘Pure toewijding aan Jezus Christus’ in het dagelijks leven.  NU 10,00 Euro, 137 pag.
 • ‘Wie zijn dat die twee aan twee uitgaan?’ Een boekje open over de gemeenschap van werkers en vrienden. 8,00 Euro, 70 pag.
 • ‘De Schrift recht snijden’ over de ultra-bedelingenleer. 10,95 Euro, 126 pag.
 • ‘Hoe kijken wij naar het Joodse volk’? in het perspectief van een natuurlijke of geestelijke Israëlvisie. 2,70 Euro, 51 pag.
 • ‘Met de doop in de knoop?’ Bijbels licht over een “blinde vlek”. 10,20 Euro, 124 pag.
 • ‘Zicht op het Koninkrijk der hemelen’ Het toepassen van kennis over de geestelijke wereld. 8,60 Euro, 124 pag.

U kunt tevens een keur van artikelen aantreffen, die deels praktisch, levensgericht en geloofsopbouwend en deels meer inzichtgevend van aard zijn.

Er zijn bij de update van januari 2021 ruim 30 artikelen toegevoegd!
Daarnaast zijn mp3-toespraken van spreekbeurten te beluisteren of te downloaden uit de periode 2007-2021.

In alle bescheidenheid willen we graag een steentje bijdragen voor het Koninkrijk van God in de opbouw van ons persoonlijke geloofsleven en de groei van de gemeente naar geestelijke volwassenheid. We hopen dat deze website in een groeiende behoefte zal voorzien!

Gods zegen toegewenst bij het lezen en/of luisteren!

Jildert de Boer