Links

Onderstaand een aantal boeiende sites, waarvan het opnemen niet noodzakelijkerwijze betekent dat wij alle zaken die erop aan de orde komen helemaal voor onze rekening willen nemen. Er is naar gestreefd met name ook sites aan te reiken, die meestal tamelijk onbekend zijn, maar die nuttig en leerzaam zijn om geestelijke dingen eruit ter harte te nemen. Dat betekent niet dat we er altijd voor 100% achter staan of alles aanbevelen. De lezer dient altijd zelf te toetsen en te schiften aan de hand van de Bijbel!

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen:

https://www.hoger-op.nl
De website van het digitale volle evangelie magazine ‘Hoger-op.’

http://www.rhemaprint.nl
Een diepgaande site met studies van volle evangeliepionier J.E. van den Brink en basisstudies van Peter Bronsveld.

http://www.krachtvanomhoog.nl
Alle jaargangen van het legendarische tijdschrift dat verscheen van 1937-1996, waardoor velen vernieuwing in de geest van hun denken kregen. Een zoekmachine helpt om een onderwerp of artikel te vinden. Via podcast zijn de mp3 bestanden van een opbouwweek op Beukenstein in 1967 te volgen. In dat conferentieoord spraken de Nederlandse pioniers Sjaak Roose en Jo van den Brink over o.a. de boodschap van bevrijding van gebondenheden. Met tevens een toespraak van evangelist Jan van Gijs.

http://www.kdh-infotheek.nl/
Infotheek van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Velen hebben gesproken, maar weinigen hebben het nog kunnen horen. Maar nu kun je er alsnog of opnieuw naar luisteren. De index van de infotheek biedt een enorme collectie van volle evangelietoespraken die op mp3 (of CD) verkrijgbaar zijn van onder meer J.E. van den Brink, C. de Groot, I. Roose, J.G. Bulthuis, C. Visser sr., C. Visser jr., J. Visser, A. van den Hoorn, H. Lijzenga, P. Waljaard, J. Schoenaers, P. Bronsveld, W. Buining, J. Fluit, H. van Pagee, R. Kemp, D. van Steenis, S. Verdouw. Voor contact en vragen over de infotheek kan gemaild worden met: rita.blijdorp@upcmail.nl In deze uitgebreide database kan gezocht worden op datum, spreker, onderwerp en op tekst.

http://www.koninkrijkderhemelen.nl
Site van Jan van de Hoogt. Diverse artikelen en studies uit KvO en Levend Geloof, die het overdenken waard zijn. Op deze website staan mp3 toespraken van bijbelleraar J.E. van den Brink, die nog altijd alleszins de moeite waard zijn.

http://www.bijbelsfundament.info
Een anonieme website met veel materiaal uit Kracht van Omhoog en het Studieblad ‘Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen.’

http://www.veg-immanuel-breda.nl
De site van de VEG Breda en de bediening van bijbelleraar Cees Visser. Men kan zich gratis abonneren op de mediadienst.

http://www.phos.nl
De uitgeverij Phos (=licht) in Groningen waar de boeken van Cees Visser uitgegeven worden onder het motto Gods plan met mensen.

https://dscpl.nl/
Eljakim Nuijten uit Emmeloord schrijft hier creatief over het volgen van Jezus en de grote lijnen van Gods plan.

https://www.openbaring.nu/
Een bewerking van Jan de Goede in modern Nederlands van de klassieker van volle evangelie pionier J.E. van den Brink ‘Openbaring van Jezus Christus’ met een consistent geestelijk-symbolische uitleg van de beelden en visioenen van het laatste bijbelboek. Verder staan er nog enkele andere hertaalde boeken van J.E. van den Brink op deze site.

http://www.vegdeark.nl
VEG De Ark. Dit is de website van de volle evangeliegemeente Alphen aan de Rijn met als voorganger Toon van den Hoorn. Veel goede mp3 boodschappen zijn te downloaden.

http://www.veg-denhaag.nl/
De website van de volle evangeliegemeente Den Haag. Preken zijn te downloaden.

https://www.veg-gibeon.be/
Website van de VEG Gibeon in Hasselt (B). Daar zijn ook de mp3-toespraken beschikbaar.

http://www.stichting-lecture-ministries.nl/
Op deze site zijn de studies van Hessel Hoefnagel (overleden in 2021) te vinden, waaronder ‘Op weg naar de volkomenheid’ en ‘De Geest van de gemeente’.

https://www.holyhome/bergdergoden.pdf
Frits Roos: Het boek De berg der goden digitaal: nuttig en tot opbouw!

http://gerardyvonne.blogspot.nl/
De weblog van Gerard en Yvonne Wassink van de Christengemeente Buitenpost en hun wortels in de VE Driebergen/Zeist en Kracht van Omhoog.

http://www.wesstonehens.org ; http://www.123lezingen.nl (zie archief).
Boeken en downloadbare lezingen van wijlen Walter Tessensohn onder meer over geestelijke strijd en diverse andere belangrijke onderwerpen. Hij gaat daarbij moeilijke thema’s niet uit de weg en heeft over het algemeen een grote kennis van zaken. Ook wanneer men op een bepaald punt een ander inzicht had dan br. Tessensohn, dan nog is het zeer de moeite waard kennis te nemen van wat hij aanreikt aan bijbelse inhoud en toepassing. Een aanrader!

http://www.voxworldwide.nl/aboutvox/wie-is-vox.html
Het volle evangelie in diverse talen via mp3 en artikelen van toespraken.

Sites van de zogenaamde “Noorse Broeders”, tegenwoordig ‘Christelijke Gemeente Nederland’ (CGN) genoemd:

http://www.brunstad.org/nl/
De Nederlandse website met informatie als men meer wil weten van deze heiligingsbeweging die rond 1900 vanuit Noorwegen aanving.

http://www.cgn.nl/
De tweede website van Christelijke Gemeente Nederland (Noorse broeders).

Allerlei andere sites:

http://www.in-geest-en-waarheid.nl
Een eenvoudig opgezette, maar diepgravende site met veel mooie en leerzame dingen over de geestelijke realiteiten, die ook het nodige onderscheidingsvermogen vraagt bij sommige onderwerpen.

http://velemaweb.nl/
De weblog Het Woord van de gerechtigheid van Roel Velema te Hattem met aandacht voor het behoud van de ziel en het maken van onderscheid tussen al dan niet overwinnaar worden.

http://www.cfcindia.com
Dit is de website van de Christian Fellowship Church te Bangalore, India.
De Indiase bijbelleraar Zac Poonen predikt veelal in het Engels. Veel downloads van zijn boeken, artikelen en mp3 toespraken, die veel verder gaan dan over het algemeen gebruikelijk is onder christenen. Bovendien is zijn onderwijs doorspekt met veel geestelijke hulp voor de praktijk. Als men /nederlands achter het adres typt, vindt u behoorlijk veel vertaald materiaal Boeiend onderwijs!

http://www.heartcry.nl
Op deze site van de Reformatorische jongerenbeweging Heart Cry. Veel artikelen, brochures, enz. over een dieper en verder leven met God in overwinning. Opmerkelijk en bijzonder om te lezen!

http://www.eindtijdbode.nl
De site van Annelies Klein met veel artikelen en downloads van de relatief onbekende Bethel Temple bijbelleraren C.J.H. Theijs, E. van den Worm en H. Siliakus. Deze pinksterbroeders willen dieper graven en bieden veel leerzaams.

http://bpk-amsterdamvoorburg.nl
De Bethel Pinksterkerk. Downloadbaar is de Tabernakelstudie van F.G. van Gessel, die zich vanaf rond 1935 in Indonesië heeft ontwikkeld.

http://www.reddingdoorjezus.nl
Website van Hans en Xander Sales. Met veel mooie studies en tabernakelinzichten.

http://www.pinksterbeweging.info
De Christelijke gemeenschap ‘De Pinksterbeweging’. Van een pinkstergroep met Indonesische wortels. Van sommige dingen valt veel op te steken.

http://www.sidneywilson.nl
Deze bijbelleraar heeft een grote impact gehad op velen in Nederland. Artikelen, toespraken en boeken van hem zijn waardevol en leerrijk.

http://kracht-en-liefde.nl
Website van de sympathieke voorganger Riemer de Graaf. Jan de Goede bewerkte zijn klassieke boek ‘Dynamische kracht door de doop in de Geest’ in modern Nederlands. Aanbevolen! Zie ook: https://www.openbaring.nu/geest-van-god/

http://www.st-impact.nl
Website van Hans Wulffraat met veel interessant materiaal, o.a. over achtergronden van de Bijbel

http://hazknederland.org
Website van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Deze bijbelgetrouwe richting binnen het apostolisch werk is relatief onbekend. Interessant om eens kennis van te nemen.

http://www.hazg.nl/
Website van de Hersteld Apostolische Zendinggemeenten (ontstaan in 1931). Met een aantal lezenswaardige brochures.

http://www.dirkjanjansen.nl
Dirk Jan Jansen is Bijbelleraar in Harderwijk. Hij geeft diverse Bijbelstudies.

www.debijbelisuniek.nl
Izaäk Venema’s webstek. De broeder heeft zeer vele artikelen op zijn site staan die erg praktisch zijn voor de praktijk van het christenleven. Goed om op de in te laten werken en heilzaam voor het dagelijks leven.

http://www.broedersinchristus.nl
Dit is de Nederlandse website van de zgn. ‘Christadelphians’, een onafhankelijke christelijke groepering met op sommige punten heel afwijkende ideeën vergeleken met het ‘mainstream-christendom’. Toch lezen deze mensen de Bijbel heel serieus en geven daar ook een goed jaarrooster voor dat behulpzaam is voor het consequent in je Bijbel lezen.

www.bijbelgelovigen.nl
De website van een gemeente in Musselkanaal met voorganger Wim Kremer en zijn prediking op mp3. Hiervan valt zeker te leren, maar voorzichtigheid is ook op zijn plaats, omdat deze gemeenschap een weliswaar genuanceerde affiniteit heeft met de boodschap van de controversiële Amerikaanse genezingsevangelist en bijbelleraar William Marrion Branham. Toetsing is altijd nodig aan de hand van God Woord.

www.stichting-promise.nl/
Therapeutisch centrum, artikelen, magazine Promise.
Gedegen artikelen van Gerard Feller, Willem-Jan Pijnacker Hordijk, Piet Guyt, e.a.

www.hetwerktecht.org
Website met onderwijs van Dick Tom, auteur van o.a. ‘Levenskracht door het fundament
Praktisch en levendig gepresenteerd.

www.preekindex.nl/
Verzameling van evangelische toespraken o.a.  de Indiase bijbelleraar Zac Poonen, maar ook van diverse Nederlandse sprekers.

https://kingcomments.com/nl
Op deze site het monumentale werk van bijbelleraar Ger de Koning uit de Vergadering van Gelovigen. Een commentaar op ALLE boeken van de Bijbel. Zie ook: www.oudesporen.nl

http://www.zdareformatie.org/
De Reform-Adventisten vormen een kleine tak binnen de Adventbeweging.
Los van hoe je over de sabbat denkt, vallen er daarnaast zeker dingen te leren van deze serieuze christenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *