Currently browsing

Page 2

VERDEELDHEID OF EENHEID?

VERDEELDHEID OF EENHEID? Inleiding Jezus bad: “Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn, …

HET SAMENKOMEN VAN DE GEMEENTE

HET SAMENKOMEN VAN DE GEMEENTE Heeft een ieder iets? “Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden”(1 …

VALSE EN WARE VRIJHEID

VALSE EN WARE VRIJHEID Het gezonde midden Wanneer wij spreken over wetticisme, dan denken wij aan menselijke geboden die hun grondslag niet …