ZUIVER MONOTHEISME: er is één God

Kanttekeningen bij de zogenoemde ‘drie-eenheid’ De ‘enige God’ uit Deuteronomium 6:4 wordt bevestigd in het nieuwe testament De Joden gaan sterk uit van de eenheid van God, oftewel van één wezen. Dat is verwoord in hun geloofsbelijdenis: “Hoor Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één.”[1] Dat betekent zowel …

OP WELK GEESTELIJK NIVEAU LEVEN WIJ?

Menselijk, goddelijk of demonisch/dierlijk Gaan leven op het niveau van de Bergrede Eens hoorde ik een uitspraak: “De Katharen (= de reinen …