Currently browsing

Page 3

Omgaan met seculier gezag

OMGAAN MET SECULIER GEZAG 1 Petrus 2:13-25 Het is opvallend hoe vaak Petrus het heeft over een goede levenswandel die versierd is …

Goddelijke genezing en bevrijding deel 2

GODDELIJKE GENEZING EN BEVRIJDING deel 2 Met de hulpmiddelen oliezalving en handoplegging Blijvende actualiteit De geruchtmakende Osborncampagne in 1958 op het Malieveld …

De doop in vuur

DE DOOP IN VUUR Luk. 3:15-22; Luk. 4:1-2; Luk. 12:49-53 en 1 Petr. 4:12-13 Vuur kan soms beeld zijn van de heilige …