Currently browsing

Page 5

De heiligen komen tot dienstbetoon

DE HEILIGEN KOMEN TOT DIENSTBETOON Ef. 4:10-16 Vijfvoudige bediening God geeft gaven aan de mensen, niet alleen in de vorm van Geestesgaven, …

Op weg naar een gezond mensbeeld

OP WEG NAAR EEN GEZOND MENSBEELD  Goed gemaakt, slecht geworden; redding door Jezus mogelijk  Van hoge komaf  De mens is van origine …