Currently browsing tag

heilige geest

Pinksteren in je hart en in je leven!

“Wie gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh.7:38). “En zij werden allen vervuld met …