Currently browsing tag

in heilige geest

Voorwaarden tot de Geestesdoop

Een edel verlangen Het is Gods genade als wij tot bekering komen en vergeving van zonden ontvangen. Als wij oprecht zijn, merken …