Currently browsing tag

Israël

Is het Israëlisme bijbels? deel 2

Notities bij Joodse wortels, verbonden-zijn met het Joodse volk en Gods land Abraham en zijn zaad: Christus en hen die in Christus …

Opname voor de grote verdrukking? deel 3

Kan Jezus vannacht al komen? Natuurlijke of geestelijke eindtijdvisie Jammer genoeg worden velen in hun eindtijdvisie afgeleid met aardse zaken (bijvoorbeeld door …

Het geheimenis van Israël

Zicht op het Israël-vraagstuk “Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een …