Currently browsing tag

moet een christen zondigen

Zullen wij zondigen? Volstrekt niet!

Romeinen 6:15 De natuurlijke mens “Alle mensen zondaars”. Deze conclusie heeft men boven de perikoop Rom.3:9-20 gezet en niet ten onrechte. Zo …